Overslaan en naar de inhoud gaan

Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading, ...) is belangrijk en in het bijzonder op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden bijkomende ongevallen en lange files vermeden. Daarom zijn het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Federale Politie met het project “F.A.S.T.” gestart. F.A.S.T. staat voor Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst (FAST).

Bent u dienstverlener binnen een F.A.S.T.-contract, dan kan u zich inschrijven voor onze opleiding Beveiliging van Incidenten.

F.A.S.T. interventie

Wanneer u autopech of een ongeval hebt op de Vlaamse autosnelwegen dient u het nummer 101 te bellen. De wegpolitie zal automatisch een F.A.S.T.-takeldienst oproepen. Dit zowel op de rijstroken als op de pechstrook.

  • In eerste instantie zal de politie aan de F.A.S.T.-dienstverlener de opdracht geven om een signalisatievoertuig met opvallende signalisatie naar de plaats van uw pechvoertuig of ongeval sturen om de zone af te bakenen en de veiligheid voor u, de takelaar en de andere weggebruikers te verhogen.  De F.A.S.T.-dienstverlener voert deze beveiliging uit volgens de gekregen instructies (opleiding en geldend dienstorder MOW/AWV/2018/7  "Incidentsignalisatie – signaleren van verkeersbelemmeringen" van het Agentschap Wegen en Verkeer) of sluit aan bij de beveiliging die opgesteld werd door andere (hulp)diensten.
  • Als het nodig is dat uw voertuig getakeld moet worden, vervoert de takeldienst met een daarvoor uitgeruste takelwagen uw voertuig van de autosnelweg naar een veilige plaats. Dit kan de eerstvolgende afrit zijn of de standplaats van de takelaar. U kan de takeldienst ook vragen uw wagen naar uw woning of een garage naar keuze te brengen (mits betaling van de extra kilometers).
  • Nadat het signalisatievoertuig is toegekomen en/of uw wagen is weggesleept, krijgt u een factuur. De Vlaamse overheid garandeert u een faire prijs: de eenheidsprijzen voor de takeldienst liggen vast en de Vlaamse Overheid houdt toezicht op de facturatie.

Opdracht van een F.A.S.T.-takelaar

  • binnen de 20 minuten na oproep ter plaatse te zijn
  • het incident te beveiligen met een signalisatievoertuig
  • het voertuig te takelen op een veilige manier
  • te werken met vaste eenheidsprijzen

Percelen

Binnen het project F.A.S.T. wordt elke provincie opgedeeld in verschillende percelen (dit zijn zones van (een) snelweg(en)) en per perceel wordt er een takelaar aangewezen die wordt opgeroepen voor de takelingen met een maximaal toegelaten massa (MTM) van -3.5 ton of +3.5 ton.

Om de takelaars te selecteren, wordt er een beroep gedaan op een openbare overheidsopdracht waarop geïnteresseerde takelaars zich kandidaat kunnen stellen indien ze voldoen aan de verschillende criteria die er worden gesteld. Deze criteria zijn opgesteld om de veiligheid van de hinderverwekker, de takelaar, de aanwezige hulpdiensten en de andere weggebruikers te verzekeren.

Hier vindt u de indeling in percelen terug voor personenwagens en voor voertuigen met een MTM van +3.5 ton met daarbij ook aangegeven of er een takelaar onder contract ligt of niet. De percelen zonder contract worden op basis van artikel 51.5 van de wegcode beheerd door de Federale Politie en zij vorderen ambtshalve een takelaar. 

Prijzen

Binnen de opdracht zijn er door de overheid maximale tarieven vastgelegd die de takelaars dienen te hanteren, maar sommige takelaars hebben hierop een kortingspercentage gegeven. 

Afhankelijk van waar u zich bevindt en of uw voertuig een personenwagen is of een voertuig +3.5 ton, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak ligt vast en kan variëren naargelang de locatie en het tijdstip waarop de taak werd uitgevoerd. Hierbij wordt er voor takelingen -3.5 ton een onderscheid gemaakt in drie tariefstructuren:

  • Tarief 1 = Van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 17u.
  • Tarief 2 = Van maandag tot en met vrijdag tussen 17u en 22u en zaterdagen van 8u tot 17u.
  • Tarief 3 = Van maandag tot en met vrijdag tussen 0u en 8u en van 22u tot 24u; Zaterdagen tussen 0u en 8u en tussen 17u en 24u; Zon- en feestdagen van 0u tot 24u

Een overzicht van de tarieven voor personenwagens is hieronder terug te vinden per provincie (.pdf):

Een overzicht van de tarieven voor  voertuigen met een MTM van +3.5 ton is hieronder terug te vinden per provincie (.pdf). Momenteel werkt men enkel in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg volgens een nieuw contract waardoor enkel deze tarieven staan opgelijst. De tarieven van de andere provincies kunnen opgevraagd worden bij de klantendienst:

Vragen?

Als u specifieke vragen heeft of vragen over uw factuur, kunt u zich richten tot de klantendienst van Agentschap Wegen en Verkeer.

Fast Antwerpen 2017 31