Overslaan en naar de inhoud gaan

E-maildisclaimer

Dit e-mail bericht en/of de toegevoegde bestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie.

De ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te houden. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail-bericht bent of indien u dit e-mailbericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden ter kennis te brengen.

Elke visie of opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de auteur van het bericht en vertegenwoordigt slechts deze van het Agentschap Wegen en Verkeer wanneer de auteur hiervoor over de nodige delegatie beschikt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kan niet garanderen dat dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming komt.