Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe werken we aan verkeersveiligheid?

We timmeren elke dag aan veiligere fietspaden en wegen in een van de drukste en meest dichtbebouwde regio’s van Europa.

Er zijn onze gekende grotere wegenwerken, waarbij we weggebruikers in alle fases informeren over wat verandert en welke hinder de werken tijdelijk veroorzaken. 

Maar we voeren ook heel wat kleinere ingrepen uit op het terrein, die vaak een stevige stap vooruit zetten naar meer verkeersveiligheid. ‘Klein’ is natuurlijk relatief; een aanpassing van verkeerslichten bijvoorbeeld vraagt heel wat onderzoek en voorbereiding. Met ‘klein’ bedoelen we vooral die werken die geen grote heraanleg vragen of voor veel/langdurige hinder zorgen, maar wel de verkeersveiligheid verhogen op die plek. 
Hoe de kaart gebruiken?

Op de kaart hieronder ziet u van 2020 tot vandaag een overzicht van deze zogenaamde ‘quick wins’ aan

  • gevaarlijke punten
  • schoolroutes
  • MIA-locaties
  1. Klik rechtsonder op ‘Lagen’ om de verschillende thema’s van quick wins te zien
  2. Klik op de drie puntjes om de legende van de statussen van een ingreep te zien
    • Beëindigd: de werken zijn uitgevoerd
    • Binnenkort: de werken zijn gepland, we hebben de opdracht aan de aannemer bezorgd 
  3. Klik op een ingreep op de kaart om meer details te zien, zoals de categorie van de ingreep die we uitvoeren 

Noot aan journalisten: We updaten de informatie op deze kaart regelmatig, maar ze kan onvolledig zijn of niet de nieuwste informatie bevatten. Check via onze woordvoerders of uw analyse van de cijfers correct is.

Welke werken vindt u terug op deze kaart?

Belangrijk: Op deze kaart ziet u enkel de zogenaamde ‘quick wins’, ingrepen die we vrij snel kunnen uitvoeren zonder een nieuwe opdracht in de markt te zetten, zoals we dat doen voor onze grote projecten. De volledige heraanleg van een gevaarlijk punt bijvoorbeeld, vindt u niet terug op de kaart. Ga voor een overzicht van onze grote projecten naar Werken en Studies.

Gevaarlijke punten

Locaties waar veel ongevallen gebeuren, komen op de lijst van gevaarlijke punten. We vernieuwen de dynamische lijst jaarlijks op basis van de meest recente en beschikbare ongevalscijfers. Ongevallen met fietsers en voetgangers tellen extra mee.

Lees meer over gevaarlijke punten.

Schoolroutes

Samen met steden en gemeenten maken we schoolroutes veiliger voor kinderen die te voet of met de fiets van huis naar school rijden. We maken bijvoorbeeld oversteekplaatsen veiliger en zichtbaarder, we verlagen de snelheid en zetten indien nodig trajectcontroles.

Lees meer over schoolroutes

Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA)

Met MIA-proeftuinen pakken we verkeersonveiligheid aan via kleine infrastructurele aanpassingen. Dit kan gaan om verbreding van fietspaden, de herinrichting van kruispunten, het aanleggen van zebrapaden, betere verlichting of duidelijke wegmarkeringen.

Lees meer over MIA

Welke werken staan (nog) niet op deze kaart?

Fietspaden

We werken elke dag aan betere fietspaden. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen.

Lees meer en bekijk een overzicht van werken aan fietspaden

Hoppin-punten

We leggen over heel Vlaanderen Hoppin-punten aan langs gewestwegen. Dat zijn nieuwe vervoersknooppunten waar je makkelijk kan overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel: je kan er parkeren, het openbaar vervoer nemen of een deelwagen- of deelfiets ontlenen.

Meer informatie over Hoppinpunten

Verkeerslichten

Elk jaar maken we minstens 125 kruispunten met verkeerslichten maximaal conflictvrij. Waar het kan, zorgen we dat voetgangers en fietsers niet kruisen met gemotoriseerd verkeer bij groen licht. Indien zo’n ‘conflicten’ niet vermeden kunnen worden, nemen we extra veiligheidsmaatregelen.

Lees meer en bekijk een overzicht van aangepakte verkeerslichten

Trajectcontroles

Trajectcontroles verbeteren sterk de verkeersveiligheid op plaatsen waar overdreven snelheid een rol speelt bij ongevallen. Op snelwegen plaatsen we ze samen met de federale wegpolitie; op gewestwegen samen met het lokale bestuur en hun politiezone.

Lees meer en bekijk een overzicht van trajectcontroles
 

Vragen over onze organisatie of onze activiteiten? Ga naar Meldpunt Wegen.

Vragen over een project van Agentschap Wegen en Verkeer in uw buurt? Vind hier meer informatie