Overslaan en naar de inhoud gaan

Bepaalde locaties langs ons wegennet zijn uitstekend geschikt om schapen op te plaatsen. Deze dieren passen niet alleen mooi in het landschap, maar onderhouden tegelijkertijd de stukken groen langs onze wegen.

Schapen inzetten heeft heel wat voordelen:

  • Eenjarige planten krijgen meer kansen om te groeien.
  • Er is meer variatie in kort en lang gras en dat is goed voor de biodiversiteit.
  • Schapen helpen zaden verspreiden.
  • Er is geen maaiafval en er is geen brandstofverbruik

Waar grazen de schapen?

Schapenbegrazing is ideaal op plaatsen waar machinaal maaien moeilijk is. Zo zijn sommige bermen of taluds (een talud is een berm op een helling) moeilijk te bereiken en vaak lukt het niet goed om het maaisel weg te halen. Maaisel dat blijft liggen is niet goed voor de vegetatie en kan voor problemen zorgen met afvoerkolken. 

Vanaf april tot november kan u schapen zien grazen langs onze wegen. Ze verhuizen ook regelmatig naar een ander perceel. In de wintermaanden blijven ze op stal. 

De herder

De schapen langs onze wegen worden goed verzorgd en staan veilig achter een raster, daar zorgt de herder voor. Samen met zijn herdershonden controleert hij regelmatig de kudde. Hij zal er voor zorgen dat de schapen niks te kort hebben.