Overslaan en naar de inhoud gaan

Geluidsmetingen

Wanneer er sprake is van geluidsoverlast door wegverkeer kunnen wij verschillende geluidsmetingen uitvoeren.

Gevelbelastingsmetingen

Om de akoestische gevelbelasting nabij woongelegenheden, gelegen in de omgeving van drukke wegen, te bepalen worden metingen ter hoogte van de buitengevel uitgevoerd. Er wordt gemeten op het niveau van de slaapkamer.

Methode

De meting duurt zolang totdat een stabiel energetisch gemiddeld geluidsdrukniveau LAeq gekomen wordt. Dit energetisch gemiddeld geluidsdrukniveau LAeq wordt bepaald uit de opgemeten ogenblikkelijke geluidsniveaus. Voor autosnelwegen volstaat meestal een meetperiode van 15 minuten. Na de meting wordt ook een statistische beschrijving van het geluid bepaald. Het geluidsspectrum laat toe om de evolutie van de klankkleur van het uitgestraalde geluid te bepalen.

Tijdens de metingen worden de meteo-omstandigheden en de verkeersintensiteiten geregistreerd. In geval van bemande metingen kunnen eventuele stoorgeluiden worden verwijderd. Indien nodig kan de meting gebeuren met en zonder rekening te houden met plaatselijk verkeer. Bij onbemande 24-uursmetingen over meerdere dagen is dit echter niet mogelijk.

De metingen worden uitgevoerd tijdens de dagperiode op weekdagen en buiten de vakantieperiodes. Er is immers een vlotte verkeersdoorstroom nodig om representatieve meetresultaten te bekomen. Bovendien is het verkeersaanbod anders tijdens de vakantieperiodes. Ook is het belangrijk dat de wind van de weg naar de woning waait en dat de windsnelheid beperkt blijft tot 5 m/s. De luchttemperatuur moet tussen 0°C en 30°C liggen. Het mag tevens niet regenen of sneeuwen. Bovendien dient het wegoppervlak droog te zijn. De metingen worden uitgevoerd volgens het FIFO-principe, onder voorbehoud van de vereiste meteo-omstandigheden.

Norm

Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds 2017 BELAC-geaccrediteerd voor het uitvoeren van gevelbelastingsmetingen volgens ISO 1996-2.

CPX-metingen

De Close-Proximity Methode (CPX) is een akoestische meetmethode waarbij het contactgeluid tussen band en wegoppervlak gemeten wordt door met een meetaanhangwagen over de weg te rijden.

Het doel van de CPX-methode is om zowel de geluidsproductie als de homogeniteit van een wegverharding over een bepaald traject te evalueren.

Methode

Het rolgeluid van de referentiebanden wordt gemeten met 2 x 2 microfoons die dicht bij het band/wegverharding-contactvlak zijn gemonteerd in 2 akoestisch geïsoleerde omkastingen, die gebouwd zijn op een trailer chassis. Met die meetaanhangwagen wordt over het te meten wegvak gereden aan een referentiesnelheid van 50 of 80 km/uur.

Als resultaat kan het geluidsniveau per 20 meter weglengte weergegeven worden.

Norm

Het Agentschap Wegen en Verkeer sinds 2017 BELAC-geaccrediteerd voor het uitvoeren van CPX-metingen volgens NBN EN ISO 11819-2-2017.

CPX-meetwagen

In-situ metingen

Dankzij het uitvoeren van in-situ metingen zijn we in staat de akoestische eigenschappen van een geluidsscherm op het terrein te bepalen en te controleren.

Met dit soort metingen beogen we de controle van de absorptie- en isolatie-eigenschappen van de nieuw geplaatste schermen en de monitoring van de bestaande schermen in functie van de tijd.

Norm

De metingen worden uitgevoerd volgens de normen NBN EN 1793-5 en NBN EN 1793-6.

SPB en CPB-metingen

De Statistical Pass-by (SPB) of Controled Pass-by Methode (CPB) is een meting van het passagegeluid van een groot aantal individueel voorbij rijdende (vracht)wagens bij een bepaalde snelheid. De registratie van dat geluid wordt uitgevoerd op één vastgelegde positie langs de weg.

Het doel van deze meetmethode is het nauwkeurig vastleggen van de akoestische eigenschappen van een bepaalde wegverharding. Dit zowel voor lichte, middelzware als zware motorvoertuigen en dat voor verschillende standaardsnelheden.

Methode

Voor deze meting wordt een microfoon op 7,5 m uit de as van de rijbaan en op 1,2 m hoogte geplaatst. Vervolgens wordt bij iedere voertuigpassage het maximale geluidsniveau en de voertuigsnelheid in km/u geregistreerd.

Per voertuigcategorie worden de resultaten verwerkt in een scatterdiagram. Hierin wordt het maximale geluidsniveau van een passage als functie van het logaritme van de snelheid weergegeven. Uit dit diagram wordt vervolgens de best passende lineaire functie (regressielijn) bepaald. De bekomen SPB-waarde is dan representatief voor de gemiddelde geluidsproductie van een voertuigcategorie. Dit, op de betreffende wegverharding bij een bepaalde standaardsnelheid.

Norm

De SPB-methode is vastgelegd in de ISO standaard 11819-1 "Method for measuring the influence of road surfaces on traffic noise - part 1: 'The Statistical Pass-by method'".

SPB-methode