Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieueffectrapportage (MER)

Wat is een MER?

Een milieueffectenrapport of MER is een cruciaal instrument bij de grote projecten van Wegen en Verkeer. In een MER onderzoeken we de impact van een project op mens en milieu. Zo krijgen we in een vroeg stadium zicht op alle negatieve effecten en de maatregelen die we kunnen nemen om die effecten te beperken. Soms passen we het ontwerp aan, soms nemen we zogenaamde ‘milderende maatregelen’ Als uit het MER blijkt dat op een bepaalde locatie de geluidshinder bepaalde drempels overschrijdt, kunnen we bijvoorbeeld geluidsschermen bouwen . 

In een MER onderzoeken we verschillende disciplines: luchtkwaliteit, geluidshinder, bodemkwaliteit, water ... Aan het eind voegen we alle disciplines samen. Die vormen het volledige rapport. Zo komen we tot een project met zo weinig mogelijk impact op mens en natuur. 

De MER kan door iedereen worden ingezien tijdens een openbaar onderzoek.

Meer weten over een MER? Bekijk de video’s hieronder. Ze nemen u stap voor stap mee in het proces en de disciplines.