Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitief onteigeningsbesluit Oostelijke Tangent Sint-Niklaas en Temse

Definitief onteigeningsbesluit Oostelijke Tangent Sint-Niklaas en Temse

Krachtens het besluit van 25 mei 2022 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de realisatie van de Oostelijke Tangent tussen R42 en A14 op het grondgebied van Sint-Niklaas en Temse.
Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 25 mei 2022 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Volgende documenten zijn te raadplegen via de downloads:

  • Betekening
  • Definitief onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Verslag openbaar onderzoek
  • Projectplan