Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste puzzelstuk van Ring rond Eeklo klaar: werken in projectzone 1 achter de rug op 8 mei

Eerste puzzelstuk van Ring rond Eeklo klaar: werken in projectzone 1 achter de rug op 8 mei

R43 - EEKLO

Op woensdag 8 mei rondt het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan de Ringlaan in Eeklo af. Daarmee is het eerste puzzelstukje van de Ring rond Eeklo (R43) gelegd. Sinds midden augustus 2023 werd er een rotonde op de Industrielaan aangelegd, kwamen er dubbelrichtingsfietspaden, werd de afslagstrook naar de Leopoldlaan (N9) verlengd en werd de aansluiting met de Brugsesteenweg afgesloten. De werken in projectzone 2 kunnen normaal gezien in 2025 starten.

Luc Vandevelde, burgemeester stad Eeklo: “Met de werken van projectzone 1 is een eerste puzzelstuk gelegd voor de aanleg van een volledige ring rond Eeklo. De werken op de Ringlaan, tussen de Leopoldlaan en Nieuwendorpe zijn vlot verlopen. Het volgende puzzelstuk leggen we volgend jaar: dan zullen de werken in projectzone 2, op het kruispunt van de Ring met de Raverschootstraat, in 2025 starten.”

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de aanleg van de Ring rond Eeklo investeren we in meer verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Eeklo en tegelijk realiseren we een vlotte verkeersverbinding door de N9 rond het centrum te leiden. Ook de komende jaren blijven we verder werken om de Ring stapsgewijs aan te leggen. Vanuit Vlaanderen investeren we 3,5 miljoen euro.”

Projectzone 1 volledig klaar

Midden augustus startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de werken in projectzone 1.   Aan beide zijden van de ring kwamen er dubbelrichtingsfietspaden, gescheiden van de weg met groene stroken. Het kruispunt met de Industrielaan werd vervangen door een rotonde. Langs de ventweg, aan de zijde van het recyclagepark, werd ook een vrachtwagenparking aangelegd. Hiermee wil de stad Eeklo een antwoord bieden op de parkeernood voor vrachtwagenchauffeurs.

De Brugsesteenweg werd afgesloten van de Ringlaan om ongevallen te vermijden en om de doorstroming op de ring te verbeteren. Voor bewoners van de Brugsesteenweg werd er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, nu de Brugsesteenweg niet meer aansluit op de Ringlaan maar op de Leopoldlaan (N9). Ook de afslagstrook naar Maldegem werd verlengd. De werken in projectzone 1 zijn bijna volledig klaar: de komende maanden worden de opritten aan de oostelijke ventweg nog afgewerkt.

Werken achter de schermen

In projectzone 2, waarbij het kruispunt van de Raverschootstraat met de Ring wordt aangepast, wordt er ook druk verder gewerkt achter de schermen. De omgevingsvergunning werd in maart aangevraagd en dit najaar wordt de aannemer aangesteld. Zo kunnen de werken in deze projectzone starten in 2025.

Voor projectzones 3 en 4 wordt het project-milieueffectenrapport (MER) ook verder uitgewerkt. Dat project-MER beschrijft en onderzoekt wat de impact van de nieuwe ring zou kunnen zijn op de omgeving, de mens en het milieu.

Meer informatie over de volgende projectzones is te vinden op wegenenverkeer.be/ringeeklo.