Overslaan en naar de inhoud gaan

Groter perspectief voor vernieuwing Kortessem-centrum

Groter perspectief voor vernieuwing Kortessem-centrum

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bundelt de herinrichtingsprojecten van de Hasseltsesteenweg (N20) en de Dorpsstraat (N76) in Kortessem. Met de koppeling van beide dossiers wordt de ruimtelijke vernieuwing van het centrumgebied geïntegreerd benaderd. Bovendien doet Wegen en Verkeer dit in nauw overleg met alle betrokken partners en belanghebbenden. Vandaag vond al een eerste werksessie plaats om verwachtingen en ambities te stroomlijnen. In een volgende fase komt daar nog een participatieve dialoog met burgers en belangengroepen uit de omgeving bij.

Voor de zomer besliste het agentschap samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om de planning van het project langs de Hasseltsesteenweg (N20) te wijzigen. Na gesprekken met handelaars, bewoners en beleidsinstanties drong een bijsturing van het project zich op. Op initiatief van minister Peeters wordt nu werk gemaakt van een groter perspectief voor de vernieuwing van Kortessem-centrum. 

In de komende jaren wordt eveneens een vernieuwing van de Dorpsstraat (N76) voorzien, daarom is beslist om de krachten van beide projecten te bundelen. Vanuit deze ruimere benadering worden kansen gecreëerd om de kern van Kortessem te versterken, zowel op vlak van verkeersveiligheid en -doorstroming als op gebied van kwaliteitsvol wonen, werken en leven.

Het agentschap en de gemeente gaan nu met alle betrokken actoren in gesprek om de diverse ruimtelijke elementen met bijhorende ambities én ieders beleidsprogramma op middellange en lange termijn op elkaar af te stemmen. Vandaag werd het startschot gegeven tijdens een overleg met het Departement Omgeving, vervoersmaatschappij De Lijn, het Regionaal Landschap, het Agentschap Natuur en Bos, de provincie Limburg en de stad Hasselt. 

Behoud krachtlijnen Hasseltsesteenweg

Omdat de N20 en de N76 samen de kernzone van Kortessem vormen, willen de minister, Wegen en Verkeer en de gemeente rekening houden met de ervaringskennis en verwachtingen van bewoners en middenstand. 

Daarbij blijven de initiële ambities voor de vernieuwing van de Hasseltsesteenweg wel overeind. Het gaat om fietsveiligheid en comfort voor voetgangers, aanleg van gescheiden riolering, meer groen en een betere doorstroming voor het openbaar vervoer. 

Echter, door de integratie van het studieproject voor de Dorpsstraat kunnen de projectpartners nu verdere opties onderzoeken om het parkeren voor wie in de buurt winkelt, werkt en woont te optimaliseren.

Volgende stappen

Het overleg met de beleidsinstanties van vandaag is de start van een langer participatieproces waarbij in december een eerste dialoogsessie met afgevaardigden van bewoners en middenveldorganisaties plaatsvindt. Wanneer die informatie verwerkt is, wordt vervolgens ook het brede publiek betrokken. Door deze aanpak schuift de timing voor de herinrichting van de Hasseltsesteenweg (N20) op. AWV mikt evenwel om volgend jaar de procedures voor het ontwerp, de grondverwerving en de aanvraag van de omgevingsvergunning te doorlopen en het project nog in 2024 aan te besteden.

Wie in december wil deelnemen aan het overleg met afgevaardigden van bewoners en handelaars kan dit doorgeven via wegenenverkeer.be/n20kortessem