Overslaan en naar de inhoud gaan

Leonardkruispunt: toch geen gelijktijdige afsluiting van de tunnel van de ring, de tunnel van de E411 en de verbinding Zaventem - Namen

Leonardkruispunt: toch geen gelijktijdige afsluiting van de tunnel van de ring, de tunnel van de E411 en de verbinding Zaventem - Namen

Uiteindelijk blijkt het toch niet nodig om op 10 mei naast de tunnel van de Brusselse ring, ook de tunnel van de E411 en de verbinding Zaventem - Namen af te sluiten. De vijzeloperatie die sinds vanochtend volop aan de gang is, zal voltooid kunnen worden zonder de tunnels te ontlasten.  Tot die conclusie zijn de technici van het Agentschap Wegen en Verkeer gekomen die samen met de experts van de aannemer de beweging van de tunnel van de E411 monitoren.  Dat is goed nieuws, want de gelijktijdige afsluiting van de ring, de E411 en de verbinding van de binnenring met de E411 richting Namen zou met veel omleidingen gepaard gegaan zijn en zou veel verkeershinder met zich meegebracht hebben.

> Zie hier de hinderfiche met daarop de oorspronkelijke planning

De fase die hieronder omcirkeld is, waarvan Wegen en Verkeer op donderdagavond liet weten dat ze vrijdag rond de middag zou plaatsvinden, gaat uiteindelijk niet door. Voor de volledigheid: de werken gaan wel door, maar de grootschalige ontlasting van de tunnels blijkt niet noodzakelijk. 

In beeld: de ingenieurs van Agentschap Wegen en Verkeer en van aannemer Jan De Nul monitoren de beweging van de tunnel

Beweging continu gemonitord  

De kans was groot dat tijdens de vijzeloperatie die vrijdagochtend gestart is, alle lasten van bovenop de tunnels weggehaald hadden moeten worden - het is te zeggen, dat er gedurende twee uur lang geen verkeer meer in de tunnels en bovenop het kruispunt had mogen rijden. Tijdens de vijzeloperatie werd de beweging van de structuur echter constant gemonitord, en daaruit is gebleken dat het geen probleem is om tijdens het vijzelen nog verkeer te laten rijden boven de vijzelconstructie. 

Werken op schema

Voor het overige blijft de planning zoals toegelicht op de hinderfiche van Wegen en Verkeer. De tunnel van de ring blijft volledig afgesloten tot maandag 13 mei in de vroege ochtend, en vanaf maandag zal er nog altijd ernstige hinder zijn op de binnen- en de buitenring. En niet te vergeten: op 12 mei moeten de vakantiegangers rekening houden met ernstige hinder in de ruime omgeving van het Leonardkruispunt. Wegen en Verkeer raadt de mensen aan om deze zone zoveel mogelijk te mijden. 

Vanaf 21 mei terug naar verkeerssituatie van voor 8 mei

Het vervangen van de steunpunten zal volgens de huidige planning achter de rug zijn in de vroege ochtend van 21 mei. Voor de ochtendspits zullen de twee tunnelkokers van de ring opnieuw opengesteld worden. Op dinsdag 21 mei, uiterlijk om 5u30, gaan de tunnelkokers weer open. Vanaf dan komt opnieuw de verkeerssituatie in voege die sinds maart gepaard gaat met aanzienlijke verkeershinder, vooral op de binnenring. 

> Overzicht hinder tot eind december 2024

> Alternatieven voor de auto

Calamiteitendoorsteken, vluchtdeuren en slagbomen voor veiligere Vierarmentunnel

Terwijl Wegen en Verkeer in de Leonardtunnel de steunpunten vervangt, bouwt het in de Vierarmentunnel twee ‘calamiteitendoorsteken’: doorgangen waardoor hulpdiensten zich gemakkelijk van de ene naar de andere tunnelkoker kunnen verplaatsen als er zich incidenten voordoen. In 2023 kreeg de Vierarmentunnel al vluchtdeuren, verkeerslichten en slagbomen - om te vermijden dat automobilisten de tunnel blijven inrijden als er een incident gebeurd is. 

In de Leonardtunnel gebeuren er naast de vijzeloperatie tussen 8 en 20 mei nog andere werken: er wordt voortgewerkt aan de zijwanden van de toegangen, en er gebeuren ook lokale ingrepen aan de vloerplaten van de ring.