Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietsoversteek aan Blauw Brugje in Gent

Nieuwe fietsoversteek aan Blauw Brugje in Gent

N9 - GENT

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de fietsoversteek op Palinghuizen (N9), ter hoogte van het Blauw Brugje. Het wordt veiliger om over te steken en er zal meer opstelruimte zijn voor wachtende fietsers. Er wordt gewerkt in verschillende fasen, met verschillende verkeerssituaties en omleidingen. De werken duren van 24 juni tot en met 13 september.

Veiliger oversteken

De situatie aan de fietsoversteek bij het Blauw Brugje in Mariakerke is een gekend pijnpunt bij de Gentse fietser. De huidige fietsoversteken zijn onoverzichtelijk, er is te weinig opstelruimte voor wachtende fietsers, de bocht naar de oversteken is te kort, en het hoogteverschil is te groot.

In afwachting van een heraanleg van de N9/Brugse Vaart die op langere termijn gepland is zal het Agentschap Wegen en Verkeer dit knelpunt versneld aanpakken. De twee fietsoversteken worden overzichtelijk door ze in één lijn te leggen in het verlengde van het Blauw Brugje. Dit vermijdt moeilijke manoeuvres. De voetgangersoversteek schuift mee op. Daarnaast wordt ook het hoogteverschil tussen het brugje en het fietspad zoveel mogelijk weggewerkt en wordt er meer opstelruimte gecreëerd voor fietsers aan de verkeerslichten. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met deze werken pakken we een knelpunt aan op een drukke fietsroute in Gent en maken we met beperkte, gerichte ingrepen een groot verschil voor de vele fietsers die nu een stuk comfortabeler en veiliger op weg kunnen.”

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw: “Het Blauw Brugje is een cruciale schakel op de Westerringspoor-fietsroute die het noorden van Gent verbindt met het centrum en het Sint-Pietersstation. Veel fietsers, inclusief heel wat jonge fietsers steken hier dagelijks over. Ik ben blij dat AWV niet wacht op de integrale heraanleg van de N9, maar dit punt al aanpakt en verbetert.”

Drie fasen

De werken starten op maandag 24 juni en duren tot en met vrijdag 13 september 2024. Er wordt gewerkt in drie fasen om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Alle huidige verkeerslichten worden in het begin van de werken verwijderd en zullen dus niet meer gebruikt worden. Tijdens de eerste fase, van 24 juni tot 19 juli, kunnen voetgangers en fietsers passeren via het fietspad. Via twee tijdelijke oversteekplaatsen blijft het voor voetgangers en fietsers mogelijk om Palinghuizen (N9) te dwarsen. Het gemotoriseerd verkeer richting Eeklo kan passeren, lokaal en doorgaand verkeer richting Gent volgt een omleiding. Tijdens het bouwverlof, van 20 juli tot 11 augustus, wordt er niet gewerkt en vallen de omleidingen tijdelijk weg.

Blauw Brugje afgesloten van 12 tot 30 augustus

Tijdens de tweede fase, van 12 tot 30 augustus, zal het Blauw Brugje afgesloten zijn voor voetgangers en fietsers. Er worden omleidingen voorzien via de Guislainbrug iets verderop. Het gemotoriseerd verkeer richting Eeklo kan passeren, lokaal en doorgaand verkeer richting Gent volgt een omleiding. Tijdens de laatste fase, van 31 augustus tot 13 september, kan alle verkeer de werfzone passeren.