Overslaan en naar de inhoud gaan

Officieel startschot gegeven voor studie doortocht in De Haan

Officieel startschot gegeven voor studie doortocht in De Haan

Eind november 2023 lanceerden het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving, de provincie en de gemeente De Haan een aanbesteding. Die aanbesteding ging op zoek naar een studiebureau dat de doortocht in De Haan moet onderzoeken. De aanbesteding werd afgerond en studiebureau Sweco Belgium werd geselecteerd. Binnenkort start het studiebureau met voorbereidende onderzoeken, om het projectgebied van de doortocht in kaart te brengen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de aanstelling van het studiebureau zetten we een belangrijke stap in het onderzoek. Niet alleen een comfortabele fietssnelweg is van tel, ook de doortocht in het centrum van De Haan is een essentieel vraagstuk dat we moeten beantwoorden. Met deze studieopdracht wordt nu onderzocht op welke manier we kunnen zorgen voor veilig en vlot verkeer.”

Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan: “Vandaag wordt er dus enkel een studie uitgevoerd. In het najaar komt er overleg met de gemeentelijke adviesraden, met de handelaars en de inwoners. Daar nu al over discussiëren, heeft geen zin. Eerst de eerste onderzoeken afwachten. Of een tunnel mogelijk en/of wenselijk is, zal ten vroegste dus dit najaar duidelijk worden.”

Technische onderzoeken en grondproeven

Het studiebureau Sweco Belgium gaat van start met het onderzoek naar de toekomstige herinrichting van de Nieuwe Rijksweg in De Haan. Om te beginnen staat er een terreinonderzoek gepland. Maar de studie vergt ook diverse technische onderzoeken. Kan de weg bijvoorbeeld onder de grond gebracht worden, als tunnel? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, moeten er diverse onderzoeken gebeuren naar de technische haalbaarheid en de status van de bodem. 

Daarom voert het studiebureau in de komende weken enkele grondproeven uit: op een 4-tal locaties op het vermoedelijke tracé van de doortocht wordt er tot 20 meter diep geboord. Met deze boringen wordt de samenstelling van de bodem in kaart gebracht, net als het peil van het grondwater. Met deze boringen wordt het grondwaterpeil tijdens het verdere onderzoek ook opgevolgd. Aan de hand van deze onderzoeken worden er een aantal alternatieven voor de inrichting van de doortocht onderzocht. 

Verder bekijkt het studiebureau of een ondergronds parkeerterrein mogelijk is, om zo de parkeerdruk bovengronds te vermijden. De inrichting van de Nieuwe Rijksweg zelf wordt uiteraard ook onder de loep genomen. Er zal ook een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd.

In gesprek met lokale experts tijdens ontwerpweek

Tijdens het verdere onderzoek gaan het Agentschap Wegen en Verkeer en het studiebureau ook in gesprek met de betrokken partijen. Die betrokken partijen zijn omwonenden, handelaars, verenigingen ... Mensen die zich dagelijks verplaatsen in het projectgebied, kennen de omgeving en de huidige situatie het best. Daarom doen we graag een beroep op hun kennis over de veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid. Later dit jaar, in oktober, wordt er een ontwerpweek georganiseerd, waarbij het gesprek tussen de onderzoekers en de lokale experts zal plaatsvinden.

Tijdens deze ontwerpweek zal het studiebureau ook informatie delen over de alternatieven, die het komende halfjaar worden onderzocht. Daarover kunnen de lokale experts dan ook hun inzichten meegeven.

Doortocht in De Haan binnen groter geheel

De Vlaamse overheid wil fietssnelweg F34 aanleggen, langs de Vlaamse kust, tussen Nieuwpoort en Knokke-Heist. Tussen Zeebrugge en Oostende valt het traject van F34 grotendeels samen met de Koninklijke Baan (N34). De conceptstudie, die in 2019 hiervoor werd opgestart, schuift naar voor dat de noordelijke rijbaan van de N34 in De Haan verdwijnt voor autoverkeer. Zo komt er ruimte vrij voor de fietssnelweg en de verdere ontwikkeling 
van het duinlandschap. Het verkeer zou zich dan over de Nieuwe Rijksweg, door het centrum, verplaatsen. Daarom start studiebureau Sweco Belgium nu met het onderzoek hoe die doortocht in De Haan ingericht kan worden.

Meer weten?

Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/de-haan.