Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen N466 Deinze

Openbaar onderzoek onteigeningen N466 Deinze

 

Met het ministerieel besluit van 25 november 2019 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan voorlopig vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de herinrichting van de gewestweg N466 Leernsesteenweg tussen Bachte en Bachte-Maria-Leerne, op het grondgebied van de stad Deinze.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen, dat loopt van 4 april 2022 tot en met 4 mei 2022.

Het voorlopig onteigeningsbesluit en alle bijlagen zullen vanaf 4 april 2022 ter inzage liggen op het stadhuis van Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

Deze documenten zullen vanaf 1 april 2022 eveneens digitaal te raadplegen zijn via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be en via de website van de stad Deinze, www.deinze.be/openbare-onderzoeken.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 4 mei 2022 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de stad Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • voorlopig onteigeningsbesluit van 25 november 2019
  • het plan
  • de projectnota