Overslaan en naar de inhoud gaan

Start heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat verplaatst naar voorjaar 2022

Start heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat verplaatst naar voorjaar 2022

De heraanleg van het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat en de brugrenovatie zullen pas starten in het voorjaar van 2022. Het feit dat de gunning van de aannemer langer duurt dan voorzien en dat de lopende werken aan de fietspaden vertraging kennen, zorgen ervoor dat het Agentschap Wegen en Verkeer de werken over de winter heen tilt. De lopende nutswerken en de werken aan de fietspaden zullen afgerond zijn tegen eind oktober. 

Start heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat: voorjaar 2022
De werken voor de heraanleg van het kruispunt van de N16/Hoogkamerstraat en de renovatie van de brug starten niet zoals voorzien in augustus maar worden opgeschoven naar volgend voorjaar. 

Eén reden hiervoor is dat de aannemer pas gegund kan worden in de loop van augustus, wat betekent dat de werken ten vroegste zouden kunnen starten in de loop van september. Voor de werken aan de brug zou dit inhouden dat we buiten de vakantieperiode zouden moeten werken, hetgeen gezien het belang van deze verbindingsas niet wenselijk is. 
Een tweede reden is dat de werken aan het kruispunt pas kunnen gestart worden nadat de Eurolaan terug opengesteld is voor het verkeer. Deze werken duren nog tot eind oktober.
Voor de heraanleg van het kruispunt N16/Hoogkamerstraat zou starten eind oktober impliceren dat een groot deel van de werken in de winterperiode zouden vallen met alle mogelijke risico’s voor vertragingen en de kwaliteit van het werk vandien. 

Om die redenen is besloten om alle werken meteen over de winter te tillen en in het voorjaar van start te gaan met de wegen- en rioleringswerken. De renovatie van de brug wordt voorzien in de zomermaanden van volgend jaar. Na de heraanleg van de Hoogkamerstraat met dubbelrichtingsfietspad en in afwachting van de brugrenovatie zullen er tijdelijke maatregelen genomen worden om de fietsers veilig over de brug te sturen.

Werken fietspad Hoogkamerstraat lopen verder na bouwverlof 
De werken aan het fietspad van de Hoogkamerstraat zijn nog volop lopende. Tussen 10 juli en 2 augustus neemt de aannemer bouwverlof. Het kruispunt Kapelanielaan met de Hoogkamerstraat is niet afgewerkt voor het bouwverlof. Na het bouwverlof moeten nog de onderlaag en toplaag asfalt van de rijweg aangelegd worden. Het kruispunt kan normaal gezien opengesteld worden eind augustus.   
Aansluitend kan de Eurolaan afgesloten worden voor de aanleg van de nutsleidingen en de heraanleg van het kruispunt. Eind oktober moeten de werken aan de Hoogkamerstraat en het kruispunt Eurolaan volledig afgerond zijn.

Op de hoogte blijven?
Op www.wegenenverkeer.be/temse leest u alle informatie over deze werken.