Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing 6 kilometer fietspad N75 Genk Hasselt

Vernieuwing 6 kilometer fietspad N75 Genk Hasselt

“Deze zomer vernieuwen we het dubbelrichtingsfietspad langs de N75 Hasseltweg (Genk) en Genkersteenweg (Hasselt)”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “In totaal wordt er 6 kilometer fietspad vernieuwd, met de rotonde aan de Bokrijklaan als middelpunt.” Richting Genk loopt de werfzone tot de rotonde Landwaartslaan. Richting Hasselt loopt de werfzone tot aan de rotonde Heidestraat. De werken starten op 14 juni aan de kant van Genk, en worden eind augustus afgerond aan de kant van Hasselt. Er geldt een lokale fietsomleiding in de werfzone.

Tijdens deze werkzaamheden zal de aannemer het betonnen fietspad tot en met de fundering opbreken en in asfalt heraanleggen. Omdat het fietspad tussen de Heidestraat en de Brugstraat nog in goede staat is, voeren we daar enkel lokale betonherstellingen uit. 

“Met deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid en meer rijcomfort voor de fietsers op dit fietspad. Zo maken we het voor fietsers aangenamer om te pendelen. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Een extra ingreep dus om de fietsreflex aan te wakkeren”, zegt minister Lydia Peeters. 

Gefaseerde uitvoering voor en na bouwverlof
De werken worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens fase 1 wordt het fietspad vanaf de rotonde Bokrijklaan richting Genk vernieuwd tot aan de rotonde Landwaartslaan. Fase 2 omvat het fietspad vanaf de rotonde Bokrijklaan richting Hasselt tot aan de rotonde Heidestraat. 

“Dit fietspad uit betonnen platen is al langer een doorn in ’t oog van vele Hasseltse fietsers. We zijn dan ook zeer blij dat er nu werk gemaakt wordt van de heraanleg. Zo wordt er opnieuw een hinderpunt in ons Hasselt fietsnetwerk weggewerkt en kan er op deze plek comfortabeler en veiliger gefietst worden”, aldus Laurence Libert, Hasselts schepen voor Openbare Werken.

De uitvoering gebeurt voor en na het zomers bouwverlof in juli. Elke fase duurt ongeveer een drietal weken. Volgens de huidige planning start de 1ste fase richting Genk op maandag 14 juni. Deze fase zou tegen het bouwverlof op vrijdag 9 juli klaar moeten zijn. Maandag 2 augustus start dan de 2de fase richting Hasselt, tot eind augustus. 

Minderhinder-maatregelen: fietsomleiding via parallelwegen
In de werfzone is het fietspad volledig afgesloten voor fietsverkeer. Er wordt een lokale fietsomleiding aangegeven via de achterliggende woonstraten

De zijstraten in de werfzone aan de kant van het fietspad worden afgesloten ter hoogte van de N75, maar blijven steeds bereikbaar via de achterliggende wegen.

Het gemotoriseerd verkeer op de N75 ondervindt geen hinder van deze werken. 

Weersgevoelig
Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden.

Updates via www.wegenenverkeer.be/genk