Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspaden Luikersteenweg aan kanaalbrug Lommel

Vernieuwing fietspaden Luikersteenweg aan kanaalbrug Lommel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden vernieuwen aan de Luikersteenweg (N715), over zo’n 300m tussen de Sint-Lucasstraat en de Boskantstraat in Lommel. We leggen de fietspaden in deze zone aan in asfalt, ook op de brug over het kanaal. De werken moeten het rijcomfort en de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. De werken nemen een tweetal weken in beslag vanaf 7 september.

Vlaams minister Lydia Peeters wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden, dat vraagt de nodige investeringen. “Vanuit het relanceplan voorzie ik extra investeringen in fietsinfrastructuur. Dit jaar voeren we verspreid over heel Limburg zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt Lydia Peeters.

AWV zal in Lommel de fietspaden vernieuwen aan weerskanten van de Luikersteenweg (N715), tussen de Sint-Lucasstraat en de Boskantstraat. De bestaande fietspaden in beton worden over de volledige zone verwijderd en vervolgens heraangelegd in asfalt, ook op de brug over het kanaal. 

Ter hoogte van de Sint-Lucasstraat vervangen we het fietspad in betonstraatstenen eveneens door een fietspad in asfalt.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren
De werken starten op 7 september en duren een tweetal weken. De uitvoering gebeurt in twee fases: het fietspad wordt in elke rijrichting om beurt vernieuwd. 

De aannemer werkt enkel buiten de spitsuren (9 – 16 uur). Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. Deze maatregelen gelden voor de volledige uitvoeringstermijn:

  • Fietsers en voetgangers kunnen de werken in beide richtingen passeren via het fietspad aan de overzijde.
  • Gemotoriseerd verkeer: verkeer op de Luikersteenweg kan de werken beurtelings voorbijrijden met behulp van tijdelijke verkeerslichten. 

 

Weersgevoelig
Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. 

VERNIEUWING FIETSPADEN LUIKERSTEENWEG EN OP BRUG OVER KANAAL BOCHOLT-HERENTALS KOMENDE TWEE WEKEN