Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereidende werken voor aanleg nieuwe ontsluitingsweg stationsomgeving Lier starten maandag

Voorbereidende werken voor aanleg nieuwe ontsluitingsweg stationsomgeving Lier starten maandag

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt in samenwerking met stad Lier, Pidpa en Aquafin een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe ontsluitingsweg moet zorgen voor een betere en veiligere organisatie van het verkeer van en naar het station en in de aanpalende woonwijk. Op maandag 4 maart starten zowel de nutswerken in de Boomlaarstraat, de Tramweglei, de Tuinweg en de Bosstraat, als de wegenwerken buiten de Ring (R16). De nutswerken, met name de verplaatsing en vernieuwing van kabels en leidingen, brengen plaatselijk verkeershinder met zich mee en duren tot april.

De wegenwerken buiten de Ring (R16), voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, starten gelijktijdig met de nutswerken op maandag 4 maart 2024. Deze brengen geen verkeershinder met zich mee. Eerst wordt de hele projectzone bouwrijp gemaakt. Het gaat dan over het rooien van enkele bomen en struiken op de terreinen en weilanden. Bij de aanleg van de nieuwe wegen worden nieuwe bomen aangeplant. Verder worden een drietal woningen afgebroken. 

Zodra de voorbereidingen afgewerkt zijn, start de aanleg van de ovonde ter hoogte van winkelpark Den Boom en de aanleg van de nieuwe rotonde die aansluit op de verlengde Tramweglei. Pas vanaf de zomer zal er verkeershinder zijn door de wegenwerken. AWV verwacht de nieuwe ontsluitingsweg te kunnen openen tegen het najaar van 2025.

Nieuwe ontsluitingsweg voor een veiligere organisatie van het verkeer

Het bestaande kruispunt met de Boomlaarstraat wordt vervangen door twee halve lussen of zogenaamde ‘bretellen’ die aan beide zijden van de Ring met elkaar verbonden zijn. De ontsluitingslus kruist de Ring onder de bestaande brug over de sporen. Zo kan het verkeer op de Ring straks vanuit alle richtingen naar het station en de aanpalende woonwijk rijden. De Tuinweg sluit rechtstreeks aan op de bretellen.

De nieuwe ontsluitingsweg moet zorgen voor een betere en veiligere organisatie van het verkeer van en naar het station en in de aanpalende woonwijk. In het ontwerp is rekening gehouden met de verschillende verkeersstromen: pendel- en woonverkeer. De ontwerpers zochten daarbij niet alleen naar de meest geschikte mobiliteitsoplossing, maar dachten ook na over een landschappelijk ontwerp om de nieuwe weg zo goed mogelijk in te passen in de publieke ruimte”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Dubbelrichtingsfietspaden en rotonde

Langs de rijweg komt een breed dubbelrichtingsfietspad van 2,5 tot 3 meter. Dat vrijliggend fietspad sluit aan op de Tramweglei en de Tuinweg. In het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke aansluiting op de fietsostrade. In de oksel van de Ring en de sporen komt ook een nieuwe rotonde die aansluit op de verlengde Tramweglei.

Nieuwe aansluiting Boomlaarstraat

Een nieuwe ovonde verbindt de Ring en de ontsluitingslus met de Boomlaarstraat en het winkelpark Den Boom. Woon- en winkelverkeer wordt zo gescheiden van (pendel)verkeer van en naar het station. De bestaande Boomlaarstraat wordt doodlopend met een keerpunt. Achter het winkelpark komt een vrijliggend fietspad in plaats van aanliggend naast de Ring.

Groene boulevard verbindt Ring en station

De stationsomgeving krijgt een volledig nieuwe verbindingsweg vanaf de Ring. De nieuwe verbindingsweg eindigt ter hoogte van de stationsparking en sluit aan op de bestaande Tramweglei. Bomen flankeren de rijweg aan beide zijden. Aan de kant van de bestaande woningen is ruimte voorzien voor een parkzone met een fietspad. De woningen langs de Tramweglei blijven bereikbaar via een lokale ventweg. Die wordt ingericht als woonerf en sluit aan op de Bosstraat.