Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegen en Verkeer informeert omwonenden online over de werken op de N29 in Bekkevoort en Kortenaken

Wegen en Verkeer informeert omwonenden online over de werken op de N29 in Bekkevoort en Kortenaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewestwegen, autosnelwegen en fietspaden, vernieuwt vanaf 10 augustus een deel van de Provinciebaan en Tiensesteenweg (N29) in Kortenaken en Bekkevoort tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort (nr. 24) aan de E314 en de gemeentegrens met Glabbeek. De  meest ingrijpende werken gebeuren op grondgebied van Bekkevoort en Kortenaken. Op het einde van de werken - tegen de zomer van 2021 - wordt van aan de E314 tot aan de gemeentegrens van Glabbeek de volledige toplaag asfalt aangelegd. Op dinsdag 7 juli organiseerde het agentschap in samenwerking met de gemeenten Bekkevoort en Kortenaken twee online informatiemomenten over de werken. Alle inwoners van Bekkevoort, Kortenaken en Glabbeek ontvangen binnenkort nog een bewonersbrief over het project.

> Meer info over het project: www.wegenenverkeer.be/provinciebaan-n29

Online informatiemomenten als oplossing

In andere omstandigheden zou Wegen en Verkeer een fysiek informatiemoment organiseren om de buurtbewoners te informeren over de werken aan de Provinciebaan en Tiensesteenweg. Omwille van de coronacrisis werd gezocht naar een veilige oplossing. Via twee informatiemomenten op 7 juli konden een 40-tal omwonenden in de onmiddellijke omgeving van de werfzone de infosessies volgen en hun vragen stellen. 

 
De werken in een notendop

Zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan met de N29 tot aan de Eindestraat

Voor de herinrichting van het kruispunt zelf worden hier vanaf 10 augustus ingrijpende grondwerken, riolerings- en nutswerken uitgevoerd tot eind november 2020. Onder het kruispunt komt ook een volledige nieuwe koker om de Begijnenbeek vlot te laten doorstromen. Ook worden de kopmuren op deze locatie volledig vernieuwd. 

Vanaf november 2020 wordt er dan aan de weg van het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan/Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat gewerkt. Er komen verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen voor fietsers- en voetgangers. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen wordt een aparte afslagstrook naar beide zijstraten aangelegd. Het kruispunt wordt aan beide zijden iets breder, daar waar de bushavens aangepast worden.  Langs het ganse traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die maximaal afgescheiden zijn van de rijbaan. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en krijgt het kruispunt een nieuwe toplaag asfalt. 

Zone 2: Provinciebaan tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort (E314) en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan

Ook in deze zone gaan vanaf augustus grondwerken in de bermen, de opbraak van het fietspad en werken die de inritten tijdens de werken toegankelijk moeten maken vooraf. De nutsleidingen waar het nieuwe fietspad komt te liggen worden in deze zone vanaf eind september verplaatst. Vanaf oktober 2020 start o.a. de aanleg van gescheiden fietspaden op de Provinciebaan, vernieuwen van kopmuren en reiniging van grachten om wateroverlast tegen te gaan. 

 
Toplaag asfalt over 4 km op het einde van de werken

Na de werken in zone 1 en 2 wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd, van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot en met de gemeentegrens met Glabbeek. Zo wordt het rijcomfort over 4 km aanzienlijk verbeterd en vermindert de geluidshinder voor omwonenden tussen Bekkevoort en Glabbeek. Deze werken worden uitgevoerd tegen de zomer van 2021.

 
Aanzienlijke hinder tijdens ingrijpende werken die een jaar duren
De Provinciebaan/Tiensesteenweg zal vanaf 10 augustus gedurende 8 maanden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Bovenlokale en lokale omleidingen worden voorzien. De voorbereidende nutswerken, rioleringswerken en wegenwerken worden zo gepland dat ze elkaar kunnen opvolgen. De aannemer van Wegen en Verkeer kan dan in de eerste zone werken, terwijl de nutsmaatschappijen de tweede zone voorbereiden. Ook het kruispunt Halensebaan/Klipgaardestraat zal tijdens een hele periode niet oversteekbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. De vele aanpassingen aan het kruispunt in combinatie met het plaatsen van de nieuwe koker onder de Begijnenbeek vraagt tijd en ruimte voor de aannemer om veilig te kunnen werken.