Overslaan en naar de inhoud gaan

Wolvertemsesteenweg in nieuw jasje: gescheiden riolering, comfortabele fietspaden en verkeersveilige kruispunten

Wolvertemsesteenweg in nieuw jasje: gescheiden riolering, comfortabele fietspaden en verkeersveilige kruispunten

De werken op de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen zitten er op. Na een jaar van intensieve werken werd de gewestweg op zondag 24 oktober officieel ingehuldigd in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de gemeente Grimbergen. Dankzij de goede en vlotte samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente, de aannemer en de lokale handelaars is dat een half jaar sneller dan gepland.

Minister Lydia Peeters is verheugd over de herinrichting: “Met het afronden van de werken op de Wolvertemsesteenweg breien we een einde aan een investeringsproject van € 14 miljoen (€ 10,2 miljoen Vlaamse overheid - € 3,8 miljoen gemeente Grimbergen) waarbinnen we niet alleen de Wolvertemsesteenweg in het nieuw staken, maar eerder in 2016 ook al de Brusselsesteenweg (N202) onder de schop namen. Met het omvormen van verschillende kruispunten, de aanleg van comfortabele fietspaden en het overzichtelijker maken van het wegbeeld passen beide projecten perfect binnen de visie van de Vlaamse regering om gevaarlijke verkeerssituaties op onze gewestwegen weg te werken."

Burgemeester Chris Selleslagh van Grimbergen: “Het gemeentebestuur maakte dankbaar gebruik van de ingrijpende werken aan de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg om ineens de waterproblematiek in de omgeving aan te pakken. Het gemeentebestuur legde meteen ook de basis voor een gescheiden rioleringsstelsel voor toekomstige rioleringsprojecten. Hierdoor kunnen we het regenwater bij hevigere buien beter begeleiden naar het bufferbekken (13.000 m³) aan de Wolvertemsesteenweg. Zo kunnen we de Maalbeekvallei beter controleren vooraleer het regenwater in de provinciale waterweg de Maalbeek terecht komt. Een positief verhaal voor de handelaars aan het station die zo minder met wateroverlast zullen geconfronteerd worden. Door deze werken zijn onze gewestwegen uitgerust voor de toekomst en kunnen we de verkeersoverlast beter aan”.

Lees alles over de herinrichting 
 

Twee projecten op de belangrijkste invalswegen 

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen onder meer drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de De Merodestraat.

 
Na uitgebreid vooronderzoek naar de toestand van de ondergrond en naar de te gebruiken rioleringstechnieken, startte in oktober 2020 een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Grimbergen met een tweede luik: de herinrichting van het stuk van de Wolvertemsesteenweg tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort. Nu daar ook de werken afgerond zijn, zal het in de toekomst vooral voor fietsers en voetgangers aangenamer vertoeven zijn langs de gewestweg. 

 
Compacte en overzichtelijke kruispunten 

Zowel op de Brusselsesteenweg als op de Wolvertemsesteenweg waren de kruispunten met aantakkende zijstraten veelal uitgestrekte asfaltvlaktes waarbij je als fietser, voetganger of zelfs als automobilist het nodige overzicht miste. De kruispunten van de Brusselsesteenweg met de Spaanse Lindebaan, De Merodestraat, de Luiaardweg en de ‘s Gravenmolenstraat werden in het verleden daarom al een stuk compacter en daardoor ook overzichtelijker gemaakt. Daarnaast werden zowel het kruispunt van de Brusselsesesteenweg met de Wolvertemsesteenweg als het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg met de Beiaardlaan/Keienberglaan uitgerust met een slimmere verkeerslichtenregeling volgens het actieplan van de Vlaamse overheid. Daardoor kan er dynamischer en flexibeler worden ingespeeld op actuele verkeerssituaties. Dat verbetert niet alleen de doorstroming van het verkeer, maar verhoogt ook de verkeersveiligheid. 

 
Meer fietscomfort

Bij de heraanleg van de fietspaden werden de klinkers verwijderd en vervangen door een fietspad in asfalt aan beide kanten van de rijweg. Dubbelrichtingsfietspaden werden waar nodig vervangen door enkelrichtingsfietspaden aan beide kanten van de rijweg. De schoolgaande jeugd, maar ook recreatieve fietsers kunnen zich zo op een comfortabele manier in Grimbergen met de fiets blijven verplaatsen.

 
Nog op de planning: vlotter en comfortabeler openbaar vervoer op de Brusselsesteenweg

Om ook de Grimbergse buspendelaar een valabel alternatief voor de wagen aan te bieden, wordt er in het voorjaar van 2022 een busbaan over een afstand van ongeveer 300m aangelegd op de Brusselsesteenweg, in de rijrichting van Brussel, ten noorden van het kruispunt met de Spaanse Lindebaan.

De route tussen het busdepot in Grimbergen en Brussel-Noord via onder andere de Brusselsesteenweg en de Sint-Annalaan is een verbinding die door veel pendelaars van De Lijn gebruikt wordt om zich van en naar Brussel te verplaatsen. Op drukke momenten tijdens de ochtend- en avondspits kunnen de wachttijden aan onder meer het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Spaanse Lindebaan snel oplopen. Door de aanleg van de nieuwe busbaan moeten bussen in de toekomst niet langer samen met het andere gemotoriseerde verkeer aanschuiven aan het verkeerslichtengeregelde kruispunt met de Spaanse Lindebaan, wat de stiptheid en de doorstroming aanzienlijk zal verbeteren. Volgens de huidige planning start Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2022 met de aanleg.