Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidlaan in Wetteren wordt groene en veilige stadsboulevard

Zuidlaan in Wetteren wordt groene en veilige stadsboulevard

De Zuidlaan (N417) in Wetteren is geen veilige weg. Getuige daarvan zijn de ongevallen die er regelmatig gebeuren waarbij, helaas, vaak zwakke weggebruikers betrokken zijn. Ook het uitzicht van de weg, die nu een grijze asfaltvlakte is, kan beter. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Wetteren slaan daarom de handen in elkaar voor een grondige vernieuwing van de Zuidlaan tussen de Bloemluststraat en de Victor Van Sandelaan. Dankzij het relanceplan van de Vlaamse regering vernieuwen we bovendien alle fietspaden langs de volledige Zuidlaan.

Hoe zal de nieuwe Zuidlaan eruit zien?

ZUIDLAAN WORDT GROENE EN VEILIGE STADSBOULEVARD

We maken van de Zuidlaan een groene boulevard die klaar is voor de klimaatuitdagingen van morgen. Over de hele weg leggen we groene middenbermen aan. Door die middenbermen vermijden we gevaarlijke afslag- en keerbewegingen door het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast doen de bermen dienst als wadi’s.

Via een nieuwe rotonde en 2 keerpunten zorgen we ervoor dat alle verkeer veilig op zijn bestemming raakt. De nieuwe rotonde komt aan het kruispunt met de Acaciastraat. De keerpunten leggen we aan ter hoogte van de Bloemluststraat en de Oude Aardeweg. Fietsers en voetgangers steken er veilig over via de middenbermen. 

ZUIDLAAN WORDT GROENE EN VEILIGE STADSBOULEVARD

De verkeerslichten op de kruispunten krijgen een slimme verkeerslichtenregeling. En ook de busperrons worden vernieuwd. Onder de weg legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan. 

Nieuwe fietspaden dankzij relanceplan Vlaamse regering
Langs de volledige Zuidlaan worden de fietspaden vernieuwd. Die vernieuwing kadert in het relanceplan waarbij de Vlaamse Regering heel wat middelen vrijmaakt om in heel Vlaanderen de fietsinfrastructuur langs gewestwegen te verbeteren.
 
Binnen de bebouwde kom leggen we naast de rijweg verhoogde fietspaden aan. Buiten de bebouwde kom scheiden we de fietspaden met groenstroken van die weg.  
 
Online infomoment op donderdag 20 mei
Tijdens een online infomoment stellen we de plannen voor de nieuwe Zuidlaan voor aan omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden. Het infomoment vindt plaats op donderdag 20 mei van 19u tot 20.30u. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via wegenenverkeer.be/wetteren