Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Langestraat en Broekooi

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Langestraat en Broekooi

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Veiliger en overzichtelijker

Wegen en Verkeer bereidt de herinrichting voor van de Brusselsesteenweg (N9) tussen de Langestraat en Broekooi, een stuk van ongeveer 1 kilometer. Een concreet ontwerp van de nieuwe situatie is er nog niet, maar deze principes staan wel al vast:

  • De weg wordt overzichtelijker en veiliger ingericht. De gewestweg ligt er nu bij als een typische oude ‘steenweg’, met veel ruimte die niet efficiënt gebruikt wordt. 
  • Er komen veilige fietspaden, waar mogelijk afgescheiden van de rijweg.
  • De riolering wordt volledig vernieuwd. In de toekomst komt er een gescheiden riolering, waarbij afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd.
Asse N9 Langestraat Broekooi

(c) Google Maps

Het stuk tussen Langestraat en Broekooi wordt volgens dezelfde principes ingericht als het gedeelte tussen Langestraat en Vaal, verderop de Brusselsesteenweg richting Asse. Hier werken we tussen 2020 en 2022. Meer informatie over dit project vindt u op deze webpagina. 
 

Nog geen concrete planning

Momenteel is er voor deze werken nog geen concrete planning. Daarvoor moeten er eerst nog verschillende stappen doorlopen worden. In de loop van 2021 voert een studiebureau de nodige onderzoeken en opmetingen uit op het terrein. Die zijn nodig om in een latere fase een ontwerp van de nieuwe situatie op te maken. Zodra we meer informatie hebben over de planning van deze werken, leest u dat op deze webpagina.