Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Hallesteenweg en kruispunt Hallesteenweg met EIgenbrakelsesteenweg

Herinrichting Hallesteenweg en kruispunt Hallesteenweg met EIgenbrakelsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Hallesteenweg (N231) in Beersel/Sint-Genesius-Rode over een afstand van 1,3 kilometer, van het kruispunt met de Eigenbrakelsesteenweg (incl. het kruispunt) tot het kruispunt van de Elsemheidelaan. 

ligging project hallesesteenweg

Een studiebureau werkte in 2019 aan een voorontwerp met verschillende alternatieven voor de herinrichting. Dat voorontwerp wordt vervolgens goedgekeurd door de projectpartners, onder andere het gemeentebestuur van Beersel.

Op basis van het voorontwerp zal een definitief ontwerp gemaakt worden, waarna Wegen en Verkeer kan starten met de opmaak van uitvoeringsplannen (de plannen waar de aannemer mee aan de slag gaat). Wanneer het definitieve ontwerp klaar zal zijn en wanneer de werken uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend. Zodra daar nieuws over is, zal Wegen en Verkeer dat op deze webpagina melden.

Veilige fietsinfrastructuur

Een belangrijke doelstelling van het project zal zijn om veilige fietspaden aan te leggen langs de steenweg.

 

 

Herinrichting kruispunt Hallesteenweg - Eigenbrakelse Steenweg

Ook de herinrichting van het kruispunt van de Hallesteenweg met de Eigenbrakelssteenweg maakt deel uit van de lopende studie. Wegen en Verkeer zal beide herinrichtingswerken (het kruispunt en de Hallesteenweg) als één project aanbesteden - één aannemer zal dus zowel de Hallesteenweg zelf, als het kruispunt met de Eigenbrakelsesteenweg als één project uitvoeren. 

Ingrijpende rioleringswerken door Aquafin 

De beheerder van de riolering, Aquafin, zal ingrijpende rioleringswerken uitvoeren. De riolering wordt volledig vernieuwd. Er komt een gescheiden systeem voor afvalwater en hemelwater. 

Beersel Herinrichting Vastiau-Godeau / N231

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website