Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieopdracht R71 x Elfde-Liniestraat: veilige fietsoplossing

Studieopdracht R71 x Elfde-Liniestraat: veilige fietsoplossing

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Limburg

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) schreef een studieopdracht uit voor het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel, R71). Het voorwerp van de opdracht is de studie naar een veilige oplossing voor fietsers en voetgangers en een optimalisatie voor het kruispunt op lange termijn

R71 x Elfde-Liniestraat, Hasselt

Huidige situatie

Het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Grote Ring kent vandaag een aantal uitdagingen.

Enerzijds verloopt de doorstroming moeizaam tijdens de spits doordat de weg veel verkeer moet verwerken (zowel vracht-, auto-, als busverkeer). Bovendien steken er veel scholieren en studenten te voet of per fiets de weg over om zich naar de (hoge)scholen te begeven.

Anderzijds kan het kruispunt nog veiliger voor fietsers en voetgangers. De tak van de Elfde- Liniestraat aan de noordzijde (kant kanaal) is op dit moment nog onvoldoende uitgerust om het verkeer te verwerken dat aangetrokken wordt door handelspanden aan de buitenzijde van de R71, de aanwezigheid van de bushalte, de tijdelijke parking en de Muziekodroom.

 

Studieopdracht en participatie

Om een gedragen oplossing te vinden voor het kruispunt vindt een participatietraject plaats waarbij in dialoog wordt gegaan met de verschillende stakeholders in de buurt. Createlli staat in voor de participatie. Arcadis is verantwoordelijk voor de studieopdracht.

 

  1. Onderzoeksfase: najaar 2020

In de eerste fase (de ‘Onderzoeksfase’) gebeurde het (ruimtelijk, verkeerskundig, …) onderzoek waarbij een aantal oplossingsrichtingen onderzocht, afgewogen en besproken werden. Burgers konden hun mening geven via een digitale bevraging en tijdens interviews en workshops. Er werd onder meer gepolst naar de problemen die men ondervindt aan het kruispunt en naar een mogelijke locatie voor een fiets-en voetgangerstunnel.

De resultaten die hieruit voortvloeien, leidden tot een aantal varianten.

 

Lees hier een synthese van de feedback die we verzamelden in het najaar van 2020. 408 personen namen deel aan de bevraging.. 

 

  1. Ontwerpfase: 2021

Begin 2021 werd de studie even opgeschort, om eerst meer duidelijkheid te krijgen over een aantal andere studies in de buurt (o.a. Spartacus). Nu kan het ontwerp weer verder. Eerst wil het Agentschap Wegen en Verkeer de 4 alternatieven presenteren aan het brede publiek in een info- en dialoogmoment. Met de reacties van de burgers en andere stakeholders kunnen we dan een voorkeursalternatief kiezen.

In de Ontwerpfase wordt de gekozen oplossing voor het project verder uitgewerkt. Opnieuw zullen burgers hun mening kunnen geven via een digitale bevraging. Doel is om het ontwerp fijn te stellen. Tijdens een laatste inforonde tenslotte, wordt het ontwerp voorgesteld en is er tijd om vragen te stellen.

 

Digitale Info- en dialoogsessie 28 juni 2021

Het ontwerpteam stelt de 4 alternatieven voor de fietstunnel voor, beantwoordt vragen en hoort graag reacties. Voor de sanitaire veiligheid houden we deze sessie nog steeds digitaal.

Agenda:

  • Korte toelichting van de resultaten van de bevraging en de interviews
  • Voorstelling van de 4 alternatieven
  • Vragen en reacties

Schrijf je in voor de sessie via deze link.

De inschrijvingen zijn open tot 24 juni.

 

 

Timing studietraject*:

Stap 1: digitale bevraging en afname interviews + workshops - uitgevoerd

Stap 2: digitale infosessie over de resultaten van de online bevraging en alternatieven - 28 juni 2021

Stap 3: digitale bevraging over het voorontwerp - najaar 2021 (ov)

Stap 4: info over het definitieve ontwerp - voor uitvoering

 

*ideaal proces, steeds onder voorbehoud

 

Contact

Contact
Wegen Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier