Overslaan en naar de inhoud gaan

Het groen in de berm groeit snel. Kunnen jullie komen maaien?

Het groen in de berm groeit snel. Kunnen jullie komen maaien?

Om de natuur te beschermen, maaien we de bermen langs onze wegen slechts op bepaalde momenten. Enkel als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de verkeersborden onvoldoende zichtbaar zijn, treden we onmiddellijk op. We volgen hierbij de richtlijnen van het bermbesluit van 27 juni 1984.

  • Op plaatsen waar er mogelijk veiligheidsproblemen zijn voeren we een veiligheidsmaaibeurt uit. We maaien dan een beperkte strook langs de weg om de zichtbaarheid te verzekeren. Dit kan vanaf na 15 april.
  • Daarnaast voeren we een algemene maaibeurt uit waarbij we de volledige berm maaien. Dit kan vanaf 15 juni. De exacte datum plannen we in in functie van de locatie.

Meer informatie over ons maaibeheer leest u hier.