Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken. Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?

Ik heb schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken. Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?

 

Als u zelf schade opliep aan uw voertuig door de staat van de weg of tijdens werken aan onze wegen, dan moet u eerst een schadedossier opstarten. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet u bewijzen kunnen voorleggen en een uitgebreid dossier samenstellen om ons als wegbeheerder aansprakelijk te stellen. De bewijslast van het oorzakelijk verband van de schade ligt bij u. Voor uw aangifte heeft u een duidelijke omschrijving van de geleden schade nodig, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de oorzaak volgens u. 

Om uw dossier samen te stellen, doet u best beroep op uw verzekeringsagent.

Welke inlichtingen moeten in uw aangifte?

  • Een zo exact mogelijke plaatsbeschrijving
  • De juiste datum waarop de schade veroorzaakt werd
  • De naam en het adres van de schade-eiser
  • Het merk, type en de nummerplaat van het voertuig
  • Een goede omschrijving van de geleden schade
  • Een offerte of factuur van de schade
  • Vermelding van het bedrag dat u verwacht te ontvangen
  • De oorzaak van de schade
  • Een kopie van de aangifte bij de politie
  • Eventueel foto’s van het beschadigde voertuig en/of van de plaats van het voorval

Als uw dossier volledig is, stuurt u of uw verzekeringsagent dit door naar het team schade (schade.awv@mow.vlaanderen.be). Het team schade zal dit dossier vervolledigen en vervolgens doorsturen naar de juridische dienst. Eens het dossier volledig is zal onze juridische dienst uw verzoek tot schadevergoeding onderzoeken en een uitspraak doen in dit dossier.