Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik merk schade op aan de weg of aan het fietspad. Kunnen jullie dit herstellen?

Ik merk schade op aan de weg of aan het fietspad. Kunnen jullie dit herstellen?

Onze wegentoezichters gaan dagelijks de baan op om de wegen en fietspaden in ons beheer te inspecteren. Als zij schade vaststellen, bepalen ze naargelang van de ernst van de schade de timing van de herstelling.

Is er een onmiddellijk gevaar voor de verkeersveiligheid, dan voeren we de herstelling onmiddellijk uit. Minder dringende herstellingen bundelen we in één of meerdere herstelopdrachten.

Sommige herstellingen stellen we uit, omdat er een grootschaliger onderhoud of een herinrichting van de weg gepland is.

Voor herstellingen aan het voetpad werken we samen met de betrokken stad of gemeente. 

Schade aan de weg melden?