Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik merk dat veel vrachtwagens inhalen op de snelweg. Is er een inhaalverbod?

Ik merk dat veel vrachtwagens inhalen op de snelweg. Is er een inhaalverbod?

Inhalende vrachtwagens kunnen een impact hebben op de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid. Daarom koos de federale regering er in 2019 voor om de regels in België gelijk te trekken met de regels in alle andere Europese landen. 

 Concreet betekent dit dat:

  • vrachtwagens bij droog weer mogen inhalen, tenzij een verbodsbord dit verbiedt;
  • vrachtwagens nooit mogen inhalen bij regenweer.

In Vlaanderen staat er een dergelijk verbodsbord op bijna de helft van onze 2x2-rijbanen. Op een kwart van de 2x2-rijbanen geldt het verbod enkel tijdens de spits.