Overslaan en naar de inhoud gaan

Gevaarlijke punten

Locaties waar veel ongevallen gebeuren komen op de lijst van gevaarlijke punten te staan. We werken met een dynamische lijst, gebaseerd op recente ongevalsgegevens. Het is onze ambitie om deze gevaarlijke locaties veiliger te maken.

Waarom zijn er zoveel extra punten?

We hebben de berekening van de punten aangepast. Ongevallen met fietsers, voetgangers en bromfietsers wegen nu zwaarder door in de berekening van de gevaarlijke punten. Zo wordt aan elke fietser, voetganger of bromfietser  een verhogingsfactor van 1,7 toegekend. Hierdoor stijgt ook het aantal gevaarlijke punten. Deze aanpassing kwam er o.a. op vraag van de Fietsersbond om zo meer gewicht te geven aan fietsers en voetgangers en ook kritische punten voor deze groep van weggebruikers te detecteren.

Hoe gaan jullie deze punten aanpakken?

Elk punt heeft al een screening achter de rug en er is bepaald wat er moet gebeuren. 

  • Voor sommige punten zijn al aanpassingen gepland op korte of middellange termijn.

  • Op sommige locaties gaan we quick wins uitvoeren.

  • Sommige punten moeten we nog nauwer onderzoeken om na te gaan wat de oorzaken zijn van de ongevallen.
  • Voor sommige punten hebben we geen infrastructurele problemen gevonden. Hier liggen andere oorzaken aan de basis (bv: dronken rijden of GSM gebruik).

Op welke data is deze lijst gebaseerd?

We baseren ons op de dynamische lijst van 2020 op de ongevalsgegevens van 3 jaar: 2016-2018.

In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Elk jaar wordt die lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. In 2020 staan er 296 punten op de dynamische lijst. 29% van deze gevaarlijke punten zijn al aangepakt .

29% kreeg al een herinrichting

Op basis van de ongevallencijfers van 2016, 2017 en 2018 zijn er in totaal 296 locaties naar voor gekomen als ‘gevaarlijk punt’. Van de 296 locaties zijn er 85 ondertussen al aangepakt. Op nog eens 28 locaties zijn er kleine ingrepen gepland: gerichte ingrepen die snel en op korte termijn doorgevoerd kunnen worden maar toch een sterk gunstig effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid ter plaatse. Dit kunnen aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling zijn, extra wegmarkeringen, het plaatsen van handhavingsinstallaties of het afsluiten van een lokale weg. Voor 53 locaties is er al een uitgebreidere oplossing gepland of zijn de werken momenteel in uitvoering. Voor de overblijvende 119 locaties wordt op korte termijn bekeken of er maatregelen mogelijk zijn. 11 locaties werden al onderzocht maar er is geen link met de infrastructuur gevonden, vaak zijn de ongevallen hier gewijd aan andere oorzaken zoals dronken rijden.

Hoe wordt de score berekend?

Voor het berekenen van gevaarlijke punten wordt gebruik gemaakt van de 531-score.

  • Een gewicht van 5 voorgeven aan elk dodelijk gewond slachtoffer;

  • 3 aan elk zwaargewond slachtoffers;

  • 1 aan elk lichtgewond slachtoffer. 

Waarom zijn er nog zoveel gevaarlijke punten?

Als Agentschap Wegen en Verkeer streven we naar nul gevaarlijke punten. Sinds 2002 hebben we bijna alle 809 gevaarlijke punten weggewerkt en doen we er alles aan om de resterende punten aan te pakken. Door middel van de dynamische lijst baseren we ons op de meest recent beschikbare ongevallencijfers die elk jaar vernieuwd worden en kunnen we zo kort op de bal spelen Zo bepalen we de meest gevaarlijke punten en welke maatregelen getroffen moeten worden om deze punten veiliger te maken. Soms kan dat gaan om een quick win, andere punten vereisen een zwaardere infrastructurele ingreep.