Overslaan en naar de inhoud gaan

Gevaarlijke punten

Locaties waar veel ongevallen gebeuren komen op de lijst van gevaarlijke punten te staan. We werken met een dynamische lijst, gebaseerd op recente ongevalsgegevens. Het is onze ambitie om deze gevaarlijke locaties veiliger te maken.

Hoe wordt de score berekend?

We benoemen een punt als ‘gevaarlijk’ van zodra er minstens drie ongevallen plaatsvinden met letsels. Hierbij werken we met een zogenaamde ‘531-score’;  een lichtgewonde staat voor 1 punt, een zwaargewonde voor 3 punten, en een dodelijk slachtoffer voor 5 punten. Om op de lijst te komen van gevaarlijke punten moet er sprake zijn van minstens een score van 15.

In deze berekening wegen ongevallen met voetgangers, fietsen en bromfietsen zwaarder door. Zo wordt aan elke fietser, voetganger of bromfietser een verhogingsfactor van 1,7 toegekend. Deze aanpassing kwam er om meer gewicht te geven aan fietsers en voetgangers en te corrigeren voor de onderregistratie van ongevallen met actieve weggebruikers.

 

Hoe gaan jullie deze punten aanpakken?

Elk punt heeft een screening achter de rug en er is bepaald wat er moet gebeuren. 

  • Voor sommige punten zijn al aanpassingen gepland op korte of middellange termijn. Op sommige locaties kunnen kleine ingrepen immers al een groot verschil maken.
  • Sommige punten moeten we nog nauwer onderzoeken om na te gaan wat de oorzaken zijn van de ongevallen.
  • Voor sommige punten hebben we geen infrastructurele problemen gevonden. Hier liggen andere oorzaken aan de basis (bv: dronken rijden of GSM gebruik).

Op welke data is deze lijst gebaseerd?

We baseren ons voor de dynamische lijst van 2023 op de ongevalsgegevens van drie jaar: van 2019 tot en met 2021. 

In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Elk jaar wordt die lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. 

Op basis van de ongevallencijfers van 2019, 2020 en 2021 zijn er in totaal 258 locaties naar voor gekomen als ‘gevaarlijk punt’. In november 2023 zijn er op 108 van de 258 punten op de lijst werken uitgevoerd; voor 76 punten is er een oplossing in zicht (werken gepland of in voorbereiding).

Waarom lijkt het vaak zo traag vooruit te gaan?

Het is belangrijk dat we de nodige tijd besteden aan de studiefase - wat is er precies aan de hand? Wat maakt dat er vandaag ongevallen gebeuren? Soms heeft dat niks met de infrastructuur te maken, maar in vele gevallen is er wel een link met de infrastructuur vast te stellen. Als we weten wat precies het probleem is, dan werken we de beste oplossing uit. Dat kan variëren van een kleine ingreep (bv. het verbeteren van de zichtbaarheid, het aanpassen van de markering of borden, het aanpassen van lichtenregelingen) tot grotere infrastructuurwerken waarbij het kruispunt volledig heringericht wordt  Ook dit onderzoek neemt tijd in beslag: bij het aanpassen van de lichtenregeling zijn bijvoorbeeld tellingen nodig, vaak moet een plan worden uitgetekend, de resultaten moeten besproken worden met het lokaal bestuur, enzovoort. 

We trachten, waar mogelijk, in te zetten op kleine ingrepen die, eens het onderzoek werd uitgevoerd en een akkoord met het lokaal bestuur bekomen werd, op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.