Overslaan en naar de inhoud gaan

Gevleugelde zebrapaden

Zebrapaden aan schoolomgevingen zorgen ervoor dat iedereen veilig kan oversteken. Helaas zijn deze locaties ook zeer kwetsbaar voor dodehoekongevallen. Zichtbaarheid, zowel voor als naast het voertuig, is één van de grootste risicofactoren. Door een gevleugeld zebrapad stopt het verkeer vroeger, zo krijgt het meer overzicht op de oversteekplaats. En dat is veiliger.

Na de aanleg van de gevleugelde oversteekplaatsen daalt het totaal aantal ernstige conflicten significant. Het aantal voetgangers dat automatisch voorrang krijgt stijgt. 

Vlak voor en naast een vrachtwagen zit een dodehoek. De zichtbaarheid van de bestuurder is hier beperkt. Bij zebrapaden kan deze dus vaak niet zien of het zebrapad al vrij is en het dus veilig is om door te rijden. Vooral bij schoolomgevingen is dit een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer bijvoorbeeld schoolkinderen aansluiten bij een groep die al aan het oversteken is op een zebrapad, kan dit door de dodehoek aan de voorkant van de vrachtwagen gevaarlijk worden. Vias Institute schat dat er jaarlijks gemiddeld 50 dodehoekongevallen gebeuren waarbij fietsers of voetgangers in aanraking komen met een vrachtwagen. Een “gevleugeld zebrapad” is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in.

2021_10_18_illustratie-gevleugelde-zebrapaden-c-awv_1558637370