Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeerstellingen

Door het verkeer te 'tellen' kunnen concrete gegevens verzameld worden over de evolutie van de verkeersdrukte in Vlaanderen. Deze info is noodzakelijk voor onder meer het ontwerp en dimensionering van nieuwe weginfrastructuur, de opmaak en het onderhoud van verkeerslichtenregelingen, verkeersveiligheid...

Hoofdwegennet

Snelwegen

Telgegevens op het hoofdwegennet worden ingezameld door het Vlaams Verkeerscentrum.

Onderliggend wegennet

Gewestwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt telgegevens voor het onderliggend wegennet (gewestwegen):

 • Kruispunttellingen (afslagbewegingen en eventueel wachtrijmetingen)
 • Doorsnedetellingen (intensiteiten, categorieën van voertuigen, snelheden, …)
 • Capaciteit en bezettingsgraad van parkings (carpool, park&ride, vrachtwagens)
 • Automatische tellingen door middel van vaste lussen. Deze vaste lussen werden eind 2016 uit dienst genomen.

Telgegevens raadplegen

Ik zoek andere data

Indien u geïnteresseerd bent om ook andere data op te vragen, kan dat via het contactformulier. Geef dan zeker volgende gegevens mee:

Kenmerken van uw studie / uw project:

 • Titel
 • Omschrijving en doelstellingen
 • Opdrachtnemer
 • Contactgegevens

Locatiegegevens:

 • Gemeente
 • Wegnaam
 • Wegnummer en kilometerpunt (die ziet u op de rood-witte hectometerpalen langs de weg)
 • Rijrichting
 • Voeg een kaart toe met de exacte locaties. Dat verduidelijkt uw aanvraag.

Periode waarvoor u telgegevens opvraagt.