Overslaan en naar de inhoud gaan

Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen

Het rapport ‘staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen’ geeft aan hoeveel procent van de opgemeten fietspaden in uitstekende of goede staat zijn. 

De inspectie van de staat van de fietspaden gebeurt aan de hand van een visuele controle op het terreinaangevuld met gegevens van de fietspadprofilometer. De fietspadprofilometer is een toestel dat het comfort van de fietspaden meet, op basis van trillingen. Het toestel is ingebouwd in een trailer die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/h.

Resultaten staat van de fietspaden

Het fietscomfort van de fietspaden wordt beoordeeld op basis van de langsvlakheid, gemeten met de fietspadprofilometer. Bijna 54 % van de fietspaden (4136 km) op de Vlaamse gewestwegen is opgemeten met de profilometer. 

Uit de meetresultaten leiden we af dat fietspaden aangelegd in asfalt het meest comfortabel zijn. Aanliggende, gelijkgrondse, fietspaden scoren ook hoger dan verhoogde of vrijliggende fietspaden.

  Opgemeten Behoorlijk of beter Onvoldoende
Antwerpen 1018 km* 59,3 % 40,7 %
Limburg 532 km* 38,9 % 61,1 %
Oost-Vlaanderen 1242 km* 60,4 % 39,6 %

Vlaams-Brabant

371 km*

45,8 %

54,2 %

West-Vlaanderen 973 km* 61,3  % 38,7 %
TOTAAL 4.136 km* 56,3 % 43,7 %

Resultaten inrichting van de fietspaden

Bijna het gehele fietsnetwerk langs Vlaamse gewestwegen werd geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat 45,8% van de Vlaamse fietspaden conform het vademecum voor fietsvoorzieningen is. Dit is een lichte stijging (2%) ten opzichte van meetjaar 2017.

De richtlijn zegt: hoe hoger de toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer, hoe verder het fietspad van de rijbaan dient te liggen. Dat betekent onder andere dat langs wegen waar 70 of 90 km/u mag worden gereden, best een vrijliggend, van de rijbaan afgescheiden fietspad wordt voorzien en dat binnen de bebouwde kom en zones waar maximum 50 km/u mag worden gereden idealiter een verhoogd aanliggend fietspad de norm is.

De aangewezen veiligheidsruimte tussen rijweg en fietspad bedraagt minstens 2 meter (90 km/u) of 1 meter (70 km/u). Bij aanwezigheid van een verticaal scheidingselement (bomen, haag, ...) volstaat dan weer 0,70 meter tussenruimte. De breedte van een fietspad is minstens 1,50 meter voor een enkelrichtingsfietspad. Voor een dubbelrichtingsfietspad is dat minimum 2 meter.

Op basis van deze parameters werd bepaald in hoeverre een fietspad conform is met de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. 

  in beheer Conform Niet conform
Antwerpen 1.651 km* 55,9 % 44,1 %
Limburg 1.476 km* 40,8 % 59,2 %
Oost-Vlaanderen 1.646 km* 37,1 % 62,8 %
Vlaams-Brabant 1.016  km* 46,2 % 53,8 %
West-Vlaanderen 1.888 km* 48,3 % 51,8 %
TOTAAL 7.677 km* 45,8 % 54,2 %