Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg voetpaden en afgraven taluds op Sint-Jansbergsteenweg/Dorpsstraat/Nijvelsebaan

Aanleg voetpaden en afgraven taluds op Sint-Jansbergsteenweg/Dorpsstraat/Nijvelsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N253

Update 17/09/2021: De aanbesteding voor de werken in de tweede fase wordt dit najaar gestart. De uitvoering van deze tweede fase zal dan pas in 2022 gebeuren, i.p.v. het najaar 2021.

Wat en waarom?

Veilige voetpaden in afwachting van grote herinrichting

In afwachting van een grote herinrichting van de N253 voert Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit om de veiligheid voor voetgangers te verhogen. Dankzij deze ingrepen zal de toekomstige herinrichting van de gewestweg N253 ook vlotter verlopen.

Langs de N253 wordt er op bepaalde plaatsen de schuine helling langs de weg (talud) afgegraven. Door het afgraven van die taluds kunnen voetgangers veiliger langs de Sint-Jansbergsteenweg wandelen. Daarnaast worden op verschillende plekken nieuwe voetpaden aangelegd. Op sommige plekken komt er een "halfverharding" (geen dolomieten verharding, zoals hier eerder te lezen stond), op andere plekken worden de voetpaden aangelegd in betonnen klinkers.

De aanleg van de voetpaden wordt gefinancierd door de gemeentebesturen van Bertem en Huldenberg, het afgraven van de taluds betaalt Wegen en Verkeer.

Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om ook de parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen in te richten. Nadat Aquafin het bufferbekken onder de parking een onderhoud gegeven heeft, zal Wegen en Verkeer de parking heraanleggen. De werken van Aquafin zullen volgens de huidige planning in het najaar van 2021 gebeuren. 

N253 Bertem Huldenberg

Op veel plaatsen langs de N253 ligt geen voetpad of verkeert het in slechte staat. (c) Google Maps.

Timing en impact?

Fase 1 afgerond

De werken gebeuren in twee fases. Fase 1 is afgerond en duurde van oktober 2020 tot april 2021. Fase 2 start volgens de huidige planning in het najaar van 2021.

Fase 2

  • Timing? In 2022 (nog geen concrete timing)
  • Wat houden de werken in ?
    • zone Nijvelsebaan - Putstraat: afgraven taluds (over een afstand van 280 meter)
    • zone Langerodestraat: afgraven taluds (over een afstand van 340 meter)
    • zone Nijvelsebaan - Kleinebroekstraat - Begijnhof: aanleg ontbrekend stuk fietspad (over een afstand van 200 meter)
    • Huldenberg: heraanleg parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen. Aquafin zal in de loop van het najaar eerst het bufferbekken dat zich onder de parking bevindt een onderhoud geven. 
N253 Bertem Huldenberg

De werken die vanaf het najaar van 2021 plaatsvinden. De werken in Huldenberg staan niet op dit plan.