Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing middenberm op de Eduard Robeynslaan ter hoogte van Beukenlaan

Aanpassing middenberm op de Eduard Robeynslaan ter hoogte van Beukenlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Aanpassing middenberm noodzakelijk voor uitzonderlijk vervoer

Op de Eduard Robeynslaan in Diest werden in het voorjaar aanpassingen uitgevoerd in het kader van meer verkeersveiligheid en meer rijcomfort door nieuwe asfaltverharding. Een van de ingrepen was de plaatsing van een middenberm ter hoogte van de Beukenlaan. Na een aantal weken is door de gemeente vastgesteld dat vooral uitzonderlijk vervoer en groot transport moeilijkheden ondervindt om vlot door te rijden ter hoogte van deze middenberm. 

Overrijdbaar printbeton in plaats van hoge boordsteen

Er zal een aanpassing met printbeton gebeuren, zodat de wielen van vrachtwagens van uitzonderlijk transport op die manier ongehinderd over de middenberm kunnen rijden.

 

Timing en impact?

Verkeer op rijweg richting Halen met versmalde rijstroken

Om de situatie snel bij te sturen, zodat uitzonderlijk en zwaar vrachtvervoer onmiddellijk vlotter door kan, stelt Wegen en Verkeer tijdelijke werfsignalisatie in, totdat het middeneiland in juni door een aannemer aangepast wordt.

Zo wordt vanaf dinsdag 24/5 het verkeer met versmalde rijstroken op een kant gezet in de rijrichting van Halen. In de rijrichting van Diest is er dan voor uitzonderlijk vervoer en zwaar verkeer meer ruimte vrij om vlotter te kunnen passeren. Omwonenden van de Beukenlaan zullen dan tijdelijke verplicht rechtsaf hun straat in en uitrijden.

Een week aanpassingswerken in juni 2022

Een aannemer zal zo snel mogelijk begin juni de aanpassingen aan de middenberm uitvoeren. Die duren een kleine week, zodat midden juni de normale verkeerssituatie kan terugkeren.