Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing verkeerslichten kruispunt Plezantstraat en R42

Aanpassing verkeerslichten kruispunt Plezantstraat en R42

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R42

Naar aanleiding van het dodelijke ongeval vorig jaar heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe lichtenregeling ingevoerd op het kruispunt van de Plezantstraat. Het gaat om een conflictvrije-regeling die gecombineerd wordt met een verbod voor linksafslaand verkeer vanuit de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat omdat dit scenario de meest evenwichtige oplossing bood tussen veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers. De regeling zal mogelijk wel even wennen zijn voor de weggebruikers.

Wat en waarom?

Fietsers en voetgangers tegelijk groen

De conflictvrije regeling betekent in dit geval dat alle fietsers en voetgangers tegelijkertijd groen krijgen en dat alle andere weggebruikers wachten voor een rood licht. Opgelet: het gaat niet over een volwaardig vierkant groen omdat het in dat geval niet toegelaten is om het kruispunt diagonaal over te steken. Dit om verwarring te vermijden voor fietsers die naast het vierkant groen nog een tweede groenfase krijgen op het kruispunt. Die aparte groenfase komt er voor de fietsers langs de Spoorweglaan (R42) die samen groen krijgen met het rechtdoorgaand verkeer. 

Veiligheid vraagt meer geduld

Eén cyclus (waarbij iedere tak van het kruispunt aan de beurt komt om groen te krijgen) duurt doorgaans 120 seconden. Binnen deze cyclus zal er telkens 1 keer vierkant groen voorkomen. Dat betekent dat fietsers en voetgangers dus langer dan vandaag het geval is zullen moeten wachten op groen licht. Omgekeerd zal ook het gemotoriseerd verkeer langer moeten wachten omdat zij na de groentijd voor de zachte weggebruikers beurtelings terug groen krijgen. Om de wachttijden in te korten en om het verkeer op het kruispunt veiliger te maken is dan ook beslist de linksaf-beweging vanaf de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat te verbieden. Daarnaast zal het niet mogelijk zijn voor voetgangers om de brede R42 in één cyclus over te steken. Dat zou voor veel te lange wachttijden en files zorgen. Kortom, het kruispunt wordt zeker veiliger maar er zal ook meer geduld gevraagd worden van alle weggebruikers.

Timing en impact?

De nieuwe regeling zal van de gebruikers enige gewenningstijd vragen. Daarom hebben we borden geplaatst die de weggebruiker moeten duiden op de nieuwe situatie. AWV en de stad zullen de situatie vanaf de invoering nauwgezet opvolgen om te zien of er bijsturingen nodig zijn en of er geen ongewenste neveneffecten zoals sluipverkeer optreden.

vierkant groen