Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen kruispunt Weertersteenweg x Van Eycklaan x Bosmolenlaan

Aanpassingen kruispunt Weertersteenweg x Van Eycklaan x Bosmolenlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N762

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert op de Weertersteenweg (N762) aanpassingen uit op en rond het kruispunt met de Van Eycklaan en de Bosmolenlaan. AWV zet op dit kruispunt in Maaseik specifiek in op veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker, en de doorstroming richting de gewestweg.

Wat en waarom?

De fietspaden op en rondom het kruispunt worden grotendeels vernieuwd, zodat zij veilig aanliggend verhoogd van de rijweg komen te liggen. Ook de voetpaden worden plaatselijk vernieuwd. 

Vanuit de Van Eycklaan richting Weertersteenweg komen er twee aparte afslagstroken ter hoogte van de verkeerslichten: één naar links, één naar rechts. De verhoging van de capaciteit zorgt voor een vlottere verkeersafwikkeling. Ook de veiligheid van de fietsers verhoogt, omdat zij op die plek niet meer in conflict komen met gemotoriseerd rechtsafslaand verkeer. 

Ter hoogte van de Bosmolenlaan komt er een extra fiets- en voetgangersoversteek aan de verkeerslichten. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers er veilig de Weertersteenweg kruisen.

Op dat kruispunt wordt een stukje berm van de Weertersteenweg onthard en groen ingezaaid, om foutparkeren te vermijden. Dit zorgt ervoor dat de hulpdiensten veilig tot aan het aanliggende gebouw kunnen geraken. 

Door de omvorming tot slimme verkeerslichten zal de doorstroming op de kruispunten nog veiliger en vlotter kunnen verlopen, ook voor de voetgangers en de fietsers. De verkeerslichtenregelingen kan, aan de hand van informatie van detectoren op het kruispunt, straks flexibel inspelen op de diverse weggebruikers die zich op dat moment aandienen op het kruispunt. Zo worden de groentijden geoptimaliseerd. 

 

N762 Maaseik - kruispunt Van Eycklaan Bosmolenlaan

Timing en impact?

De werken starten eind januari 2022 en zullen een tweetal maanden in beslag nemen. 

 

Minderhinder-maatregelen:  veilige doorgang voetgangers en fietsers, grote hinder

In totaliteit zal er nog tot eind maart op bepaalde momenten actie op het terrein zijn, met de nodige verkeershinder. De werken aan de bekabelingen van de verkeerslichten worden in de bermen en hoeken van het kruispunt uitgevoerd. Het asfalteren en markeren gebeurt bij droog weer, en zou ‘s nachts of tijdens een weekend kunnen gebeuren. 

Ter hoogte van de verkeerslichten zal de doorgang voor fietsers en voetgangers belemmerd zijn. Indien nodig, wordt een plaatselijk alternatief traject aangegeven zodat men steeds veilig te voet rondom het kruispunt kan passeren.

Voor fietsers wordt een omleiding via de zijstraten rondom het kruispunt gesignaleerd. 

 

Het gemotoriseerd verkeer ondervindt grote hinder, maar blijft in alle rijrichtingen mogelijk op het kruispunt. 

 

Weersgevoelig

Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan nog wijzigen.

Contact

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier