Overslaan en naar de inhoud gaan

Campus Gasthuisberg UZ Leuven nog vlotter bereikbaar voor openbaar vervoer

Campus Gasthuisberg UZ Leuven nog vlotter bereikbaar voor openbaar vervoer

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R23

Wat en waarom?

Naar vlotter openbaar vervoer en heraanleg toegang

Campus Gasthuisberg wordt de komende jaren een nog belangrijker knooppunt voor het Leuvense openbaar vervoer, na het station en het Rector De Somerplein. UZ Leuven maakt van de gelegenheid gebruik om de zone aan de hoofdingang en de vroegere spoedgevallendienst een mooier en groener aanzicht te geven. De aanleg van de busbanen en de bushaltes gebeurt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en UZ Leuven, grotendeels met budgetten van Wegen en Verkeer. 

Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over de geplande veranderingen. Actuele informatie over de geplande veranderingen is te vinden op de website van UZ Leuven. 

 

Twee nieuwe doorrijhaltes voor de busreiziger 

Als je vandaag met de bus naar campus Gasthuisberg komt, stap je af aan de geschrankte bushaltes voor de toegang Oost. Na de werken zal je afstappen aan één van de twee nieuwe doorrijhaltes die comfortabeler zullen zijn voor alle reizigers en toegankelijker voor reizigers met een rolstoel. De perrons zullen in de hoogte liggen en bezoekers zullen via één van de nog aan te leggen voetgangersbruggen de campus betreden. Aan de toegang Oost zullen ze rechtstreeks de onthaalruimte binnenstappen - als het ware een rode loper voor het personeel en de bezoekers die met de bus naar campus Gasthuisberg komen. Ter hoogte van de ingang van de spoedgevallendienst verbindt een tweede brug de daar gelegen perrons met de wandelstraat richting toegang West. Naast de busperrons zullen er aan beide toegangen ook onderliggende fietsenstallingen en aansluitingen op deelwagens en deelfietsen zijn. 

Een groene campus met parkwegels en brede fietspaden 

Ook op Gasthuisberg krijgen de bussen een vrije bedding, dus ze zullen nergens voetgangers, fietsers of automobilisten moeten kruisen tijdens hun doorgang langs de campus. De voorzieningen voor die drie andere vervoersmiddelen gaan er trouwens ook op vooruit. De voetgangers krijgen aangename, kronkelende voetpaden of ‘parkwegels’ tussen het groen en de fietsers krijgen een breed, gescheiden fietspad. De automobilisten ten slotte zullen de rijweg niet meer moeten delen met de bus en zullen nog even vlot de parking in en uit kunnen rijden. 

Beter toegankelijke haltes voor bus- en tramgebruikers

Op- en afstappen van een bus of tram moet voor iedereen mogelijk en comfortabel zijn. Per jaar verbetert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om die reden tussen de 100 à 125 bus- en tramhaltes. We verhogen perrons, zorgen voor een bredere doorgang en werken met aangepaste materialen voor bijvoorbeeld slechtzienden.

In overleg met De Lijn en de lokale besturen bepalen we de prioritaire haltes. Uiteraard nemen we ook alle haltes aan de nieuwe Hoppinpunten mee. Steden en gemeenten maken ook gebruik van onze ontwerprichtlijnen. Zo kunnen lokale besturen en andere wegbeheerders met minder ervaring aan de slag en vergroot de uniformiteit in het straatbeeld.

Timing en impact?

Uitvoering gefaseerd over 4 jaar

De aanleg van de busbanen en de doorrijhaltes, de nieuwe fietspaden, voetpaden, het groen, de twee voetgangersbruggen, ...  al deze ingrepen zullen samen 4 jaar duren. Dat is een lange uitvoeringstermijn, vooral omdat de werken in stukjes uitgevoerd zullen worden. Dankzij die gefaseerde uitvoering kan campus Gasthuisberg tijdens de werken optimaal blijven functioneren.