Overslaan en naar de inhoud gaan

Complex project Rumst: naar een veilige en aangename woonkern

Complex project Rumst: naar een veilige en aangename woonkern

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19

Wat en waarom?

Tussen de dorpskernen van Rumst en Terhagen bevinden zich de bedrijventerreinen Catenberg en Stuyvenberg. Het vrachtverkeer van en naar die terreinen gaat door de dorpskern van Rumst en verschillende woonwijken. Daarnaast is er ook heel wat verkeer uit buurgemeenten Duffel, Kontich en Boom dat via die woonbuurten van en naar de E19 en A12 rijdt. Dat zorgt voor onveilige situaties en een weinig aangename leefomgeving.

De voorbije jaren werden heel wat oplossingen onderzocht om dit probleem aan te pakken. Maar een antwoord om alle problemen aan te pakken, werd niet weerhouden. Daarop werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om de zoektocht nieuw leven in te blazen. In de zomer van 2022 startte het agentschap verkennende gesprekken op. Samen met alle betrokkenen zoeken we de komende maanden uit hoe we samen tot oplossingen voor Rumst en omgeving kunnen komen.

Luchtfoto Rumst

Luchtfoto van de huidige situatie.

Kaart Rumst

Kaartbeeld van de huidige situatie.

Timing en impact?

Hoe pakken we het aan?

In de zomer van 2022 startte AWV de verkenningsfase van het ‘Complex Project Rumst’. Een complex project is een manier om projecten met een groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang aan te pakken. Daarbij worden het vergunningen- en ruimtelijk planproces volledig op elkaar afgestemd. Participatie, openheid en overleg zijn erg belangrijk in deze aanpak. Tijdens alle stappen van het proces worden belanghebbenden zoals burgers, organisaties, instellingen of belangengroepen betrokken.

Lees meer over deze aanpak.