Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Weg

N6

Hinder tijdens fase 1B (29 april 2021 - najaar 2021)

Tijdens fase 1B wordt er gewerkt op de weghelft waar het verkeer normaal richting Brussel rijdt (kant kruispunt Olmenlaan).

Hinder voor gemotoriseerd verkeer

  • In fase 1B wordt de Bergensesteenweg aan de kant van de Olmenlaan afgesloten.
  • Doorgaand verkeer in de richting van Brussel verplaatst zich over 1 versmalde rijstrook langs de werfzone. 
  • Doorgaand verkeer in de richting van Halle wordt lokaal omgeleid.
  • Om het omleidingsverkeer te spreiden, werden er twee omleidingsroutes ingesteld: 
    • via de Jan Vanderstraetenstraat, de Frans Timmermansstraat en de Georges Wittouckstraat;
    • of via de Eugène Ghijsstraat, de Golden Hopestraat, de Groot-Bijgaardenstraat en de Ruisbroeksesteenweg.
  • Zwaar doorgaand vrachtverkeer dat normaal gezien via de Bergensesteenweg richting Halle rijdt, wordt tijdens fase 1B via de Ring rond Brussel (R0) en volgende afrittencomplexen gestuurd.
20210427_OMLEIDINGSKAART_N6_Bergensesteenweg_fase_1b

Hinder voor fietsers

  • Fietsers worden tijdens de volledige duur van de werken omgeleid, in beide richtingen, via omliggende wegen. Zo moeten ze de werfzone op de Bergensesteenweg niet doorkruisen. 
Omleidingskaart fietsers fase 1 N6

Voorbereidende nutswerken tussen Ruisbroeksesteenweg en René de Renessestraat

Gelijktijdig met de werken van Wegen en verkeer van fase 1 van de herinrichting van de Bergensesteenweg, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen alle nutsleidingen langs de Bergensesteenweg, tussen de Ruisbroeksesteenweg en de René de Renessestraat. Deze werken worden uitgevoerd ter voorbereiding van de werken van fase 2 tot 8. Zo worden de elektriciteitsleidingen verplaatst, wordt de riolering heraangelegd, worden de leidingen afgekoppeld, worden internetkabels verplaatst … Deze werken worden grotendeels naast de weg uitgevoerd, ter hoogte van het voet- of fietspad, maar zullen ook voor hinder zorgen.

Bij vragen over deze voorbereidende nutswerken en de mogelijke hinder kan je altijd terecht bij Synductis, via 078 05 35 00 of sien@synductis.be met vermelding van het werfnummer 101774.