Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecoduct over Brusselse ring aan Hallerbos

Ecoduct over Brusselse ring aan Hallerbos

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R0

15/05/22 UPDATE: in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving werd in 2021 een onderzoek uitgevoerd door het studiebureau Corridor. Er werden maar liefst 275 verschillende diersoorten uit 12 groepen aangetroffen, waaronder de vos, bunzing, wezel, bosmuis en eekhoorn. Belangrijke doelsoorten van het ecoduct zijn onder andere de ree, de hazelworm en de vleermuizen, soorten die al sinds oudsher in Vlaanderen voorkomen maar het erg moeilijk hebben in onze sterk versnipperde regio. Het persbericht dat verspreid werd bij de bekendmaking van de resultaten is te vinden via de knop Documenten

Wat en waarom?

Beschermen van de biodiversiteit

Om het leefgebied en de populatie van de vele diersoorten in het Hallerbos te vergroten en om de biodiversiteit te beschermen, maakt de Vlaamse overheid van de brug van de Vlasmarktdreef over de Brusselse ring (R0) een ‘ecoduct’ voor dieren dat ook gebruikt zal worden door wandelaars en fietsers. De bouw van de brug is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Omgeving, alle drie administraties van de Vlaamse overheid.

Ecologisch kwetsbaar

Het Hallerbos is een bos van 622 hectare dat vooral bekend is door de spectaculaire voorjaarsbloei van de paarse boshyacinten. Naast een hele reeks insecten en spinachtigen, reptielen en amfibieën, hebben ook enkele grote en kleine zoogdieren er hun habitat. Het Hallerbos is ook een ecologisch kwetsbaar gebied, onder andere door de aanwezigheid van de Brusselse ring (R0), die voor een stuk dwars door het bos loopt.

Projecten tegen versnippering

Dit project maakt deel uit van het Vlaams Actieprogramma voor Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Met dit programma investeert de Vlaamse overheid in ontsnipperingsprojecten in Vlaanderen. Zo verbinden we waardevolle natuurgebieden die gescheiden zijn door drukke wegen of andere barrières. Meer weten over VAPEO? Lees meer op deze pagina.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan (Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap)

Timing en impact?

Nog geen concrete timing

Volgens de huidige planning zullen de werken ten vroegste in de zomer van 2023 starten. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning, kan je dat lezen op deze webpagina.

In de eerste fase van de werken zal de huidige brug afgebroken worden. Bij de afbraakwerken zal de snelweg een nacht volledig afgesloten worden. Tijdens de bouw van de brug zullen er op de snelweg twee rijstroken, in plaats van drie, in gebruik zijn per rijrichting. Daarbij blijft de verkeershinder naar alle waarschijnlijkheid beperkt. 

Meer weten?