Overslaan en naar de inhoud gaan

Een veilige oplossing voor het knooppunt Londerzeel Zuid

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

A12

Wat en waarom?

Een ingesleufde A12 voor vlotter autoverkeer en veiliger oversteken

Het verkeerslichtengeregelde kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg is niet veilig. Bovendien raakt het verkeer er regelmatig in de knoop. Die problemen pakken we aan door de ombouw van de A12 er tot een volwaardige snelweg om te bouwen en door een volledige herinrichting van het knooppunt zodat het in de toekomst een veilig knooppunt wordt voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

  1. De A12 zakt een niveau en er komen volwaardige op- en afritten. Hierdoor kruist het lokale verkeer tussen Londerzeel en Meise niet meer met het doorgaande verkeer tussen Brussel en Antwerpen.
  2. We leggen meteen een tramtunnel aan voor de toekomstige Sneltram tussen Willebroek en Brussel.
  3. Fietsers en voetgangers trappen en stappen over een aparte oversteekbrug die aangesloten wordt op de fietssnelweg.
  4. Een fietstunnel onder de Kerkhofstraat sluit aan op de fietssnelweg.

Timing en impact?

Start werken vanaf voorjaar 2022

Volgens de huidige planning starten de werken aan het complex Londerzeel Zuid vanaf het voorjaar van 2022. Vooraleer er een eerste spadesteek in de grond kan, doorlopen we nog enkele noodzakelijke voorbereidende en administratieve stappen. Meer informatie daarover en over de vooropgestelde fasering leest u onder het tabblad 'Planning en fasering'.