Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden langs Kiezel Kleine Brogel en betere ontsluiting industriezone Bokt

Fietspaden langs Kiezel Kleine Brogel en betere ontsluiting industriezone Bokt

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N748

Ontwerp onder de loep 

Om een logische aansluiting te maken op de toekomstige fietspaden langsheen de N748 tot in Kleine-Brogel, wordt het ontwerp van het eerste gedeelte van zo'n 450m Kiezel Kleine-Brogel opnieuw onder de loep genomen door het studiebureau. Meer info daarover volgt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de Kiezel Kleine Brogel (N748) in Peer te vernieuwen, tussen de N73 Noordweg en de ingang met het industrieterrein Bokt. Er komen veilige fietspaden en de toegang tot de industriezone wordt heringericht. Fluvius legt ondergronds een gescheiden riolering. AWV zet de nodige administratieve stappen. Er is nog geen zicht op de uitvoering van werken. 

Wat en waarom?

Situering

De N748 Kiezel Kleine Brogel verbindt als gewestweg het centrum van de stad Peer met haar deelgemeente Kleine-Brogel, en verderop richting het noorden de gemeente Pelt. Het is bovendien een belangrijke ontsluitingweg voor de industriezone Bokt. 

Het concrete projectgebied op de N748 strekt zich uit tussen de N73 Noordweg, vanaf de ‘Starfighter’ rotonde, tot net voorbij het kruispunt met Industrieweg, waarlangs het bedrijventerrein ontsloten is. 
 

Afbeelding verwijderd.

Doelstellingen

De herinrichtingsplannen voor de N748 beogen drie duidelijke doelstellingen:
1.    Meer fietsveiligheid door de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden.
2.    Betere onsluiting en bereikbaarheid van de industriezone Bokt door een herinrichting van het kruispunt met de Industrieweg. 
3.    Duurzaam waterbeheer dankzij een gescheiden rioleringsstelsel. 

Veilige fietspaden

De fietspaden langs de N748 zijn onderdeel van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk. Fietsers kunnen er onvoldoende veilig fietsen, zeker in combinatie met het drukke vrachtverkeer.

AWV wil daarom de fietspaden aan weerskanten van de rijweg vernieuwen over een afstand van ongeveer 450 meter. De fietspaden worden verbreed en aangelegd in asfalt. 

Middenberm met afslagstrook en fietsoversteek naar industriezone Bokt

Naast de vernieuwing van de fietspaden, is ook de ontsluiting en de bereikbaarheid van het industrieterrein Bokt een belangrijk aandachtspunt. AWV wil de verkeerssituatie er veiliger en leesbaarder maken voor alle weggebruikers.

Er komt een middengeleider met een aparte afslagstrook richting het bedrijventerrein voor verkeer komende van de N73. Dat biedt mogelijkheden voor de aanleg van een fiets- en voetgangersoversteekplaats waar de actieve weggebruiker de rijweg in twee tijden kan oversteken. Aan de noordkant van het kruispunt (richting Kleine-Brogel), komen moderne toegankelijke bushaltes met schuilhuisje en fietsenstalling. 

Op die manier wordt de industriezone vlotter, veiliger en beter bereikbaar, zowel met de fiets, de (vracht)wagen als het openbaar vervoer. 

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal gelijktijdig de riolering vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer zal Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert. De nieuwe riolering komt langs de N748 te liggen. De rijweg hoeft daardoor niet volledig opgebroken te worden, enkel de toplaag wordt afgefreesd en vervangen.

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden moet het openbaar domein verbreed worden. Bijgevolg moeten op bepaalde stukken privé-eigendommen verworven worden. De gesprekken en onderhandelingen met de betrokken eigenaars worden gevoerd.

De onderhandelingen over de grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. Pas wanneer de grondverwervingen rond zijn, kan ook het definitief ontwerpplan worden opgemaakt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er zal bovendien ook nog een aanbestedingsprocedure moeten lopen om de opdracht aan een aannemer te gunnen. Deze verschillende stappen vinden verspreid plaats.

De start van de werkzaamheden is zoals gezegd sterk afhankelijk van de voorgaande stappen, en hoe vlot dit verloopt.  De precieze werkuitvoering en minderhinder-maatregelen zijn vandaag nog niet gekend. Er zal in ieder geval voldoende aandacht gaan naar de bereikbaarheid van de industriezone Bokt. 

Contacteer ons

Contact
Omgevingsmanager
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail