Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedeeltelijke afsluiting Straatsburgbrug aan Havenhuis

Gedeeltelijke afsluiting Straatsburgbrug aan Havenhuis

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N101

Sinds maandag 22 februari is de Straatsburgbrug (N101) in het Antwerpse havengebied voor onbepaalde tijd afgesloten in noordelijke richting. Het wegdek van de brug is er plaatselijk verzakt. Vermoed wordt dat een uitspoeling onder het wegdek aan de oorzaak van de schade ligt. In afwachting van verder onderzoek en de nodige herstelwerkzaamheden werd de brug tijdelijk enkelrichting gemaakt. 

Vanaf vrijdag 28 mei zal er opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn op de Straatsburgbrug.

Wat en waarom?

Verzakking wegdek

In januari 2021 stelde het Agentschap Wegen en Verkeer beperkte schade vast aan het wegdek van de Straatsburgbrug in noordelijke richting (naar Kinepolis). Omdat het schadebeeld geen onmiddellijk ingrijpen vereiste, werd toen beslist om de situatie nauwgezet op te volgen. Uit de monitoring beek echter dat de verzakking verder toenam. Daarop werd beslist om de brug vanaf maandag 22 februari af te sluiten in noordelijke richting.

Vermoedelijk ligt een uitspoeling van grond onder het wegdek aan de oorzaak van de schade. Verder onderzoek moet hierover uitsluitsel bieden. Zodra de schade en de oorzaak ervan volledig in kaart is gebracht, kan het agentschap de nodige herstelwerkzaamheden bepalen en vervolgens laten uitvoeren.

Lees onderaan op deze pagina meer over de verdere stappen.

Verkeerssituatie Straatsburgbrug

Vanaf 28 mei opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk

Begin dit jaar werd een ernstige verzakking vastgesteld op de Straatsburgbrug in noordelijke richting. Daarop werd de brughelft staduitwaarts afgesloten. Verkeer richting Luchtbal volgt sindsdien een omleiding via de Londenstraat of via de Noordkasteelbrug en de Noorderlaan.

Omdat er de komende maanden verschillende werkzaamheden gepland zijn in de ruime omgeving (o.a. heraanleg kruispunt Noorderlaan – Oosterweelsteenweg en voorbereidende nutswerken voor de Oosterweelverbinding langs de Groenendaallaan), zou dubbelrichtingsverkeer op de Straatsburgbrug aangewezen zijn om de hinder te beperken. Daarnaast zal dit ook de bereikbaarheid van de bedrijven op het Mexico-eiland verbeteren. De huidige verkeerssituatie zal daarom vanaf vrijdag 28 mei aangepast worden zodat gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over telkens één rijstrook kan rijden op de burghelft richting het Havenhuis.

De aanpassingen zullen evenwel een impact hebben op de lokale verkeersafwikkeling aan het kruispunt met de Mexicostraat en de Merantistraat. Om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken, moet de middenberm van het kruispunt worden dichtgezet. Verkeer van en naar de Mexicostraat en de Merantistraat functioneert dan volgens het rechts-in-rechts-uit principe.

Voor fietsers wijzigt er niets, zij kunnen steeds in beide richtingen over de brug passeren zoals dat voorheen al het geval was.

Straatsburg V2

Situatieplan: de nieuwe verkeerssituatie vanaf 28 mei.

Vanaf 28/05/2021 wordt de Straatsburgbrug opnieuw opengesteld in beide richtingen. Wees alert als je een voertuig hebt dat geen toegang heeft tot de LEZ.

Vanaf 28/05/2021 kan je met dat voertuig geen gebruik meer maken van de omleiding door de LEZ langs de Kattendijkbrug richting Noorderlaan.

Je zal vanaf dan opnieuw via de Straatsburgbrug moeten rijden om de LEZ te vermijden.

Hoe gaat het verder?

Over de oorzaak van de ernstige verzakking bestaat nog geen duidelijkheid. Vermoedelijk ligt een uitspoeling van grond onder het wegdek aan de oorzaak van de schade. Naar de aansprakelijkheid loopt een juridische procedure. Het Agentschap Wegen en Verkeer is intussen volop bezig met de voorbereidingen gericht op het herstel van de brug. Uit onderzoek is alvast gebleken dat het wegdek ter hoogte van de verzakking tot op de fundering vernieuwd zal moeten worden. Daarnaast is de impact van de verzakking op het talud van de brug nog een vraagteken. De afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid voert hier nog bijkomend onderzoek naar. Wegen en Verkeer verwacht het bestek voor de opdracht tot definitief herstel van de brug op relatief korte termijn in de markt te kunnen plaatsen. De werken zullen ten vroegste na het bouwverlof kunnen starten.