Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg kruispunt Luitenant Lippenslaan met Dr. van de Perrelei

Heraanleg kruispunt Luitenant Lippenslaan met Dr. van de Perrelei

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N184

Vanaf dinsdag 19 april 2022 start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan (N184) met de Dr. van de Perrelei in Borgerhout. De fiets- en voetgangersoversteken van het kruispunt worden vernieuwd en de inrichting van de bushaltes wordt verbeterd. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen vermoedelijk tot begin juli duren.

Wat en waarom?

Vernieuwing kruispunt

Het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan met de Dr. van de Perrelei is aan een grondige vernieuwing toe. De aansluitingen van de fiets- en voetpaden op het kruispunten worden veiliger en met meer comfort aangelegd. De fietspaden op de hoeken van het kruispunt worden in asfalt aangelegd en de fietsoversteken met de Dr. van de Perrelei krijgen een rode accentkleur. Fietsers zullen na de werken ook wat meer wachtruimte hebben aan de verkeerslichten. Op de dwarse oversteken van de Luitenant Lippenslaan is momenteel enkel een zebrapad beschikbaar. Hier voorziet AWV fietsoversteken langs beide kanten van het kruispunt. Het kruispunt krijgt ook nieuwe verkeerslichten. De aanpassingen zullen het kruispunt overzichtelijker maken.

Toegankelijke bushaltes

Samen met het kruispunt worden ook de bushaltes van de stopplaats ‘Borgerhout Luitenant Lippenslaan’ verbeterd en toegankelijker aangelegd volgens de meest recente normen van De Lijn voor comfort en bereikbaarheid. De bus zal nu op de rijweg stoppen en krijgt een verhoogd busperron. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Voor blinden en slechtzienden brengen we de nodige blindegeleidetegels aan.

ontwerpplan

Schema: een beeld van de ontwerpaanpassingen aan het kruispunt.

Timing en impact?

Werken in vier fases

Om de hinder te beperken worden de werken in vier fases uitgevoerd. Per fase wordt een gedeelte van het kruispunt aangepakt. De werken beginnen in fase 1 op de middeneilanden van de Luitenant Lippenslaan en schuiven vervolgens op naar de andere takken van het kruispunt. Als alles vlot verloopt, zijn de werken tegen begin juli volledig klaar.

Lokale verkeershinder

Tijdens de werken blijft er op de Luitenant Lippenslaan altijd gemotoriseerd verkeer in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van het kruispunt moet het verkeer telkens over één rijstrook passeren. Voor fietsers geldt afhankelijk van de fase soms een korte en lokale omleiding.

Vanaf fase 2 (voorzien vanaf begin mei) wordt de noordelijke tak van de Dr. van de Perrelei afgesloten en dit tot het einde van de werken. Lokaal verkeer wordt dan omgeleid via de Joe Englishstraat. Het fietsverkeer wordt op een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde van de Luitenant Lippenslaan omgeleid.

Fase 3 en 4 behelzen de hoek van de bakker en de hoek aan de overzijde van de Dr. Van de Perrelei. De fietsers worden nogmaals op een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde van de Luitenant Lippenslaan omgeleid.

Tijdens fase 3 kan het gemotoriseerd verkeer op de Luitenant Lippenslaan op één rijstrook passeren. Het gemotoriseerd verkeer komende van de R1 dat tijdens fase 4 rechts wenst af te slaan naar de Dr. Van de Perrelei, kan dit niet doen en wordt omgeleid via de Herentalsebaan.

De bushalte ‘Luitenant Lippenslaan’ wordt tijdens de werken niet bediend. Busreizigers kunnen gebruik maken van een van de nabijgelegen haltes: ‘Sint-Eramusziekenhuis’ of ‘Morckhoven’.  

N184 fase 1

Verkeerssituatie tijdens FASE 1

N184 fase 2

Verkeerssituatie tijdens FASE 2

N184 fase 3

Verkeerssituatie tijdens FASE 3

N184 fase 4

Verkeerssituatie tijdens FASE 4

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info vindt u steeds op deze webpagina.