Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

E40

Wat is de uitdaging?

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen is een verouderd complex dat niet veilig is en het toegenomen verkeer niet kan verwerken waardoor gevaarlijke situaties ontstaan ter hoogte van de afritten.  Bovendien zorgen de verkeersstromen voor problemen voor de leefbaarheid in de Baarle. Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer de herinrichting van dit complex en hoe de verkeersveiligheid, doorstroming en de ruimtelijke inrichting kan verbeteren. We bekijken dit project dus geïntegreerd: niet enkel als een mobiliteitsvraagstuk maar als een ruimtelijk verhaal. Dat wil zeggen dat we ook bestuderen hoe we de ruimte zo kwaliteitsvol mogelijk inrichten en niet alleen verbindingen voorzien voor gemotoriseerd verkeer maar ook extra ruimte en verbindingen voor voetgangers en fietsers. Een integrale, gedragen oplossing vraagt een geïntegreerde aanpak die tot uiting zal komen in de manier waarop het proces wordt vormgegeven: vanuit een open houding en in interactie met alle belanghebbenden. 

Wat is ons doel?

Er zijn drie doelstellingen vastgelegd door de Vlaamse regering:

  1. Een compact op- en afrittencomplex realiseren. 

  2. Reorganisatie van de wegen die erop aansluiten, waaronder ook de ontsluiting van bedrijventerrein Drongen I. 

  3. Verbeteren van de ruimtelijke structuur om de leefbaarheid van Baarle te verhogen en kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te vrijwaren. 

Vanuit die doelstellingen wil het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw complex ontwerpen dat vlot en veilig werkt maar ook maximaal rekening houdt met het omliggende landschap en de leefbaarheid van de nabije woonkernen.