Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N47

Toekomstbeeld

Veilig fietsen

Langs de Zeelsebaan worden nieuwe fiets-en voetpaden aangelegd. De fietspaden worden gescheiden van de weg. Dat gebeurt deels door ze verhoogd aan te leggen en deels door ze van de weg te scheiden met een groenstrook.

Ventweg

Een nieuwe ventweg parallel met een deel van de Zeelsebaan zal voor een vlottere en veilige verkeersdoorstroming zorgen.

Ventweg - N47