Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N111

Planning hoofdwerken (riolering + wegenis)

De hoofdwerken bestaan uit twee zones:

  • Laageind (van A12 tot Abtsdreef): werken in uitvoering
  • Dorpsstraat (van Abtsdreef tot Grote Molenweg): rioleringswerken sinds midden oktober

In elke zone leggen we eerst aan de noordkant een tijdelijke rijweg aan, daarna volgt de riolering en nieuwe weginfrastructuur aan de zuidzijde. Tenslotte vernieuwen we de noordzijde. 

N111 Stabroek faseringstabel update

Timing in grote lijnen

april - juli 2020

Aanleg van een tijdelijke rijweg, fiets- en voetpad aan de noordzijde van Laageind. Tot eind mei is de Abtsdreef afgesloten omdat we er aan de riolering werken. In de Dorpsstraat (noordzijde) zijn de nutsbedrijven aan de slag.

augustus - november 2020

Elke weggebruiker krijgt een plaats aan de noordkant van Laageind. De oude rijbaan en de hele zuidzijde van Laageind gaan op de schop. In de Dorpsstraat trekt de aannemer de tijdelijke weg met fiets- en voetpad verder door. Bij het begin van deze fase sluiten we de Meidoornlaan af.

november 2020 - februari 2021

Over de volledige projectzone werken we aan de zuidzijde van de N111. In Laageind krijgt de nieuwe infrastructuur vorm en in de Dorpsstraat leggen we de riolering aan. De Kleine Molenweg en de Grote Molenweg worden tijdelijk afgesloten, maar niet tegelijk.

februari - april 2021

De nieuwe infrastructuur in Laageind is voor meer dan de helft klaar en biedt nu plaats aan alle weggebruikers. We leggen in deze periode de noordzijde aan. In de Dorpsstraat werken we verder aan de zuidzijde. De weggebruiker blijft hier nog even op de tijdelijke verharding aan de noordkant.

april - juli 2021

Laageind is bijna afgewerkt en in de Dorpsstraat wordt de nieuwe zuidzijde in gebruik genomen. De éénrichting voor gemotoriseerd verkeer blijft gelden, want aan de noordkant werken we nog volop.