Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Deinsesteenweg (N494)

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N494

Wat en waarom?

Veilig en comfortabel wandelen en fietsen

De Deinsesteenweg (N494) is aan vernieuwing toe. Niet alleen is de riolering in slechte staat, ook de verkeersveiligheid moet beter. De weg is vandaag ingericht op maat van de auto: de voet- en fietspaden zijn niet optimaal en er wordt vaak te snel gereden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kruisem slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van de gewestweg tussen de grens met Deinze en het kruispunt met de Aaishovedriesstraat

Onze doelstellingen:

  • Veilig wandelen en fietsen, via de vernieuwde voet- en fietspaden. 
  • Toegankelijke bushaltes, die gemakkelijk in gebruik zijn voor iedereen.
  • Een aangename en leefbare woonkern Marolle, zonder te snelrijdend verkeer.
  • Parkeerplaatsen waar nodig, maar zonder té veel verharding.
  • Een gescheiden riolering voor afvalwater en hemelwater, aangelegd door Aquafin en FARYS.
  • Een klimaatrobuuste waterhuishouding, met een duidelijk plan voor het hemelwater dat in de omgeving terechtkomt.

Lees meer over de gekozen inrichting op het tabblad toekomstbeeld.

Klik op de kaart om deze te vergroten.

Timing en impact?

Onderzoeken lopen nog

Voor de herinrichting van de Deinsesteenweg (N494) kan starten, moeten er nog enkele procedures doorlopen worden. Wanneer alle studies afgerond zijn en de omgevingsvergunning verkregen is, kan het dossier aanbesteed worden. De werken starten ten vroegste in 2027.