Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N174

Verkeerssituatie tijdens voorbereidende werken

De voorbereidende werken gebeuren voornamelijk buiten de rijweg, waardoor de hinder beperkt blijft. Het verkeer op de N174 kan steeds doorrijden.
Vanaf 21 april is het wel noodzakelijk om de aansluiting van de Heikantstraat op de Nieuwe Baan af te sluiten. De straat blijft bereikbaar voor in- en uitrijdend verkeer via de Steenweg op meerhout.
Ook de carpoolparking aan de Heikantstraat is vanaf 21 april afgesloten. Parkeren kan op de tijdelijke parking in de ‘Triangel’.

Verkeer N174 op tijdelijke werfweg tijdens fase 1

Het verkeer op de N174 wordt bij de start van de eerste fase in beide richtingen over een tijdelijke werfweg geleid. Deze tijdelijke weg blijft in gebruik tijdens de rest van fase 1. Zo ontstaat er ruimte om de nieuwe rotonde ter hoogte van de Heikantstraat aan te leggen. Ook de op- en afrit van de E313 richting Hasselt blijft in gebruik. De verkeerslichten aan het kruispunt met de N174 zijn dan wel buiten dienst (knipperstand).

Fietsen tijdens de werken

Tijdens de eerste twee fase wordt het bestaande fietspad langs de N174 opgebroken en vervangen door een nieuw, breed dubbelrichtingsfietspad. Fietsers kunnen dan tijdelijk niet langs de N174 rijden en volgen een omleiding in beide richtingen via Achter de Bergen - Sint-Jozefstraat - Oude Vorstseweg - Steenweg op Meerhout.

De Lijn

De werken hebben slechts beperkte impact op de dienstregeling van De Lijn. Als de dienstregeling wijzigt, vindt u alle info op de affiches aan de bushaltes of op www.delijn.be/omleidingen.