Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N140

Aankondiging openbaar onderzoek

Krachtens het besluit van 7 maart 2021 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van het kruispunt van de N140 met de Veedijk en De Breem in Vosselaar voorlopig vastgesteld.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Vosselaar, Cingel 7, 2350 Vosselaar.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen (Download van ca. 10 MB).

Wat en waarom?

Verkeersveiligheid verhogen voor alle weggebruikers

Het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) en Veedijk in Vosselaar is de belangrijkste toegangsweg naar de industriezone Veedijk in Turnhout. Het kruispunt voldoet echter niet aan de veiligheidsnormen. Het wegdek is verouderd en de fietspaden die vlak langs de rijweg liggen, zijn te smal. Vele vrachtwagens van en naar de E34 passeren samen met fietsende scholieren dagelijks dit gevaarlijke kruispunt. Ook voor voetgangers is er onvoldoende ruimte en de bushaltes zijn niet uitgerust met schuilhuisjes en een fietsenstalling.

Het kruispunt is onveilig en kende in het verleden al meerdere ongevallen, waaronder één met dodelijke afloop. Om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken voor alle weggebruikers is een herinrichting noodzakelijk.

Luchtfoto kruispunt N140 met Veedijk en De Breem

Conflictvrije verkeerslichten en extra afslagstroken

Om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers wordt het wegdek vernieuwd en komt er een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Deze lichtenregeling vermijdt conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en het afslaand (vracht)verkeer van de industriezone Veedijk naar de E34 en omgekeerd.

Op elke tak van het kruispunt komt een aparte rechtsafslagstrook en een gecombineerde rechtdoor- en linksafslagstrook. We zorgen met de herinrichting dat er voldoende ruimte is voor (vracht)verkeer om voor te sorteren en de draaibewegingen te maken binnen de grenzen van de rijweg. Zo kan het verkeer op het kruispunt vlot doorstromen en vermijden we structurele files.

Vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen

Met deze herinrichting willen Wegen en Verkeer en de gemeente Vosselaar de veiligheid, in het bijzonder voor de zachte weggebruikers, verhogen. Zo komen aan beide kanten van zowel de N140 als de Veedijk vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 m breed. Het fietspad en de rijweg worden van elkaar gescheiden door een groene berm. In de Veedijk is die berm bijna 1 m breed en langs de N140 zelfs 1,40 m. In De Breem worden verhoogde aanliggende fietspaden aangelegd, met in de bochten een verharde veiligheidszone tussen de rijweg en het fietspad. Op het kruispunt zelf voorzien we in alle richtingen fietsoversteken.

Voor voetgangers worden er zebrapaden voorzien ter hoogte van de bushaltes. De bushaltes op de N140 worden heringericht met halteplaatsen naast de rijweg. De halte in de richting van Turnhout blijft op dezelfde locatie. De halte in de richting van Gierle verschuift naar de zuidzijde van de kruising. Er komen twee voetgangersoversteekplaatsen: een op De Breem en een op de N140.

Herinrichting kruispunt N140 met Veedijk en De Breem

Timing en impact?

Heraanleg uitgesteld naar het voorjaar 2022

Begin 2021 diende Wegen en verkeer een aanvraag voor de omgevingsvergunning in voor de herinrichting van het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) met de Veedijk en De Breem. Het openbaar onderzoek in het kader van deze vergunningsprocedure is afgerond. Ook zijn er enkele onteigeningen gebeurd. Na het afleveren van de omgevingsvergunning startte de aanbesteding voor het aanstellen van een aannemer, zodat de herinrichting dit najaar kon starten.

Na de eerste aanbestedingsronde werd echter geen aannemer gevonden om de werken uit te voeren. De aanbestedingsprocedure moet nu opnieuw worden opgestart. De effectieve werken schuiven daarom op naar het voorjaar van 2022. De uitvoering ervan duurt ongeveer 3 maanden.

Kruispunt volledig afgesloten tijdens de werken

De uitvoering van de werken gebeurt in principe in één fase. Hiervoor wordt het kruispunt volledig afgesloten, behalve voor fietsers en voetgangers.
Voor het gemotoriseerd verkeer voorzien we verschillende omleidingen:

  • Het verkeer tussen Gierle en Turnhout volgt in beide richtingen een omleiding via de N132 en de E34.
  • De industriezone Veedijk blijft bereikbaar langs de zijde van de Steenweg op Tielen. Vanaf de E34 rijdt verkeer door de industriezones Muizenven en Everdongen aan de noordkant van de snelweg naar de Steenweg op Tielen om de Veedijk te bereiken.
  • Bedrijven en aangelanden die in De Breem liggen, zijn bereikbaar via de Rijdtstraat/Boskant.

In Veedijk zullen verschillende maatregelen genomen worden, om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen. Denk aan een snelheidsverlaging (50km/u) en veilige oversteekplaatsen voor fietsers op verschillende locaties.

Omleiding tijdens herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

OMGEVING IN BEWEGING

Wegenwerken stadsregio Turnhout

2021 wordt trouwens voor de hele stadsregio Turnhout een druk jaar met de schop in de grond op verschillende gewestwegen. Ook daar zetten we steeds in op een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. Bovendien plant Wegen en Verkeer ook een volledige vernieuwing van de N140 tussen de E34 en de Ring van Turnhout.
De kaart hieronder geeft u een overzicht van de geplande werken (oranje) en projecten in studie (geel) in de stadsregio Turnhout. Verder ziet u ook welke kruispunten de komende jaren stap voor stap aangesloten worden op de slimme verkeerslichtenregeling (groen). Klik op de icoontjes voor een korte omschrijving en een link naar de projectpagina van die werf.