Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Mechelsesteenweg tussen E314 en Leuvense ring

Herinrichting Mechelsesteenweg tussen E314 en Leuvense ring

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N26

Wat en waarom?

Veiliger verkeer op de Mechelsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de ring rond Leuven (R23). In de nieuwe inrichting zullen fietsers, automobilisten en bussen beter van elkaar gescheiden worden. De kruispunten met verkeerslichten zullen beter gespreid worden en de verkeerssituatie zal overzichtelijker worden.

Waar staan we nu?

Ontwerp in opmaak

Wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden is vandaag niet bekend. Zodra daar meer informatie over is, melden we dat op deze webpagina. 

Na bijkomend studiewerk werd samen met de stad Leuven beslist om de tunnelmond van de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van Kareelveld te verplaatsen (t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp). Als ze via de Mechelsesteenweg vanuit de Leuvense stadskern aangefietst komen, zullen de fietsers de tunnelmond recht kunnen inrijden. Ze zullen geen bocht meer moeten maken via de lokale weg Kareelveld. Die omrijbeweging zat in de oorspronkelijke versie van het ontwerp. Op de pagina 'Verbeteringen' staat een schema over deze aanpassing van het ontwerp. 

Door dat bijkomende studiewerk was het niet mogelijk om het ontwerp in 2022 definitief af te werken.  

Momenteel is niet duidelijk wanneer er een uitvoeringsontwerp zal zijn: een ontwerp waarmee een aannemer het project kan bouwen.  Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dat ook op deze pagina melden. 

Voorlopige verbeteringen in 2020

In afwachting van deze herinrichting voerde Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 een aantal verbeteringen uit aan de oversteekplaatsen over de op- en afritten van de E314. Enkele oversteken werden verschoven zodat ze loodrecht op de op- en afritten aansluiten, wat beter is voor de zichtbaarheid. Er werden ook bijkomende verkeerslichten geplaatst.